Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

ČTENÁŘSKÉ KLUBY

ČTENÁŘSKÉ KLUBY

Vedoucí klubů: Mgr. Eliška Kopečná

 

Kluby pracují 2x měsíčně v pondělí od 14.00 - 16.00 hod.

 

 

Čtenářská gramotnost je v celku gramotností jedince považována za rozsáhlý komplex dovedností a kompetencí ovlivňující gramotnosti další. Zároveň je považována za podstatný faktor ovlivňující celoživotní učení jedince, jeho kulturnost, sociální adaptabilitu a sekundárně také zodpovědnost k procesu vlastního vzdělávání.

 

Čtení a čtenářská gramotnost jsou nezbytným předpokladem k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, a jsou stále více využívány jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě. Čtenářství pomáhá také osobnostnímu rozvoji a morálnímu (sebe)zdokonalování lidí.

 

Volnočasová aktivita při škole - 2 kluby Rozvoje čtenářské gramotnosti pro cílovou skupinu žáků 2. stupně.

 

Hlavními aktivitami klubu jsou dílny čtení. Žáci pracují s didaktickými a deskovými hrami, využívají audionahrávky a videonahrávky, pracují s novinami a časopisy, seznamují se s autory a jejich díly, pracují s  encyklopediemi, zkouší psát příspěvky a ilustrace do časopisů. V rámci klubu také dramatizují přečtené texty a vytváří čtenářská portfolia. Všechny aktivity klubu směřují k rozvoji slovní zásoby.

 

V rámci činnosti klubu vždy 1x ročně také žáci navštíví městskou knihovnu, divadelní představení, knižní veletrh v Ostravě rámci Dne knihy, stráví den s ilustrátorem. Klub také několikrát za školní rok navštíví knihovnice s vybraným programem.

 

Update cookies preferences