Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

KLUBY MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

 

„KLOKANI“ 

 

Vedoucí klubu: Mgr. Jana Hyklová

Termín konání:  úterý: 13,30 – 15,30 hod.

 

  

„KRÁLOVŠTÍ LVI“ 

 

Vedoucí klubu: Mgr. Jana Polívková 

Termín konání:  úterý: 13,30 – 15,30 hod.

  

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě,dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jakotvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

 

Je důležité, aby žák poznával význam matematiky jak pro většinu oblastí běžného života, tak pro rozvoj jehoosobnostních vlastností (přesnost, pracovitost, smysl pro pořádek, zpětná kontrola apod.)

 Cílem klubu je:

 

 • naučit žáky vyhledávat informace a pracovat s nimi, posuzovat je a vyhodnocovat

 • umožnit žákům experimentovat

 • žáky aktivně zapojit do řešení matematických problémů, hledání souvislostí

 • rozvoj početních schopností

 • rozvoj slovní zásoby a jazykového porozumění

 • rozvoj komunikace (argumentace, logického a přesného vyjadřování)

 • rozvoj abstraktního myšlení

 • propojování matematiky s realitou (odpovědi na otázky – Proč se to učíme?)

 • rozvoj dovedností a pracovních návyků

 • rozvoj kritického myšlení

  

 Hlavní program a jeho možné aktivity

 

 • Aktivity na rozvoj logického uvažování

 • Aktivity na rozvoj plošné a prostorové představivosti

 • Geometrické modelování

 • Geometrické úlohy

 • Práce s výukovými programy

 • Řešení problémových úloh

 • Matematické soutěže (vymýšlení příkladů, vysvětlení, rozbor)

 • Tvorba rodinného rozpočtu, hospodaření

 • Fiktivní nákupy s maketami peněz

 • Matematické pohádky

 • Tvorba rozpočtu výletu, nákupu

 • Práce v terénu (měření, odhady)

 • Práce s PC

 • Práce s kalkulačkou

 

 

 

V rámci doplňkových aktivit v průběhu projektu se děti zúčastní 1x výstavy s matematickou tematikou, 2 x za projekt proběhne program Hlavolamy a hry ve škole, 1 x navštíví členové klubu science centrum. Proběhne také meziškolní turnaj deskových her a Den s matematikou – s deskovými hrami a hlavolamy.

 

     

     

 

Update cookies preferences