Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

           

        

           

 

 „Cena inspirace Světové školy roku 2022“ pro ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

Základní škola Floriána Bayera v Kopřivnici, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, byla oceněna Cenou inspirace 2022, jejíž 1. ročník byl vyhlášen programem SVĚTOVÁ ŠKOLA, do kterého je škola již 10 let zapojena a je držitelkou tohoto mezinárodního titulu. Cenu inspirace škola získala za uspořádání přínosné osvětové akce pro žáky, rodiče a veřejnost „FAIR TRADE PROTI CHUDOBĚ A DĚTSKÉ PRÁCI“ a „STOP VÁLCE A NÁSILÍ“ s tvořivými dílnami s rodiči, s prezentací žáků ostatním spolužákům i veřejnosti, s ochutnávkami, výtvarnou soutěží „Stop válce a násilí“ se zapojením ostatních škol města i Moravskoslezského kraje a sbírkou šatstva a školních potřeb pro ukrajinské spolužáky a matky s dětmi. Žáci tuto přínosnou akci prezentovali v natočené zaslané videoreportáži a škola byla následně vybrána k ocenění Cenou inspirace.

Ocenění převzala ředitelka školy Mgr. Vlasta Geryková společně se dvěma žákyněmi zastupujícími Světový tým školy na slavnostním vyhodnocení ve Frýdlantském salónku Senátu ČR v Praze dne 11. 11. 2022. Cenu inspirace škola získala jako jedna z 9 škol celé ČR, i když tentokrát s absolutní převahou moravských škol, kdy z Moravskoslezského kraje se zúčastnily 3 školy.

Akce byla pořádána pod záštitou senátora Tomáše Goláně a za účasti a proslovu p. senátora Jiřího Růžičky, zástupců MŠMT, organizace Člověk v tísni a dalších hostů. Kromě samotného ocenění proběhla také inspirativní diskuze „Pomáháme doma i ve světě“ se sdílením zkušeností 3 mladých lidí, kteří se snaží aktivně přispívat k řešení globálních problémů ve svém okolí.

Ocenění je pro žáky i ředitelku školy, která je již 13 let koordinátorkou Světové školy a také pro pedagogy školy důkazem, že globální témata a jejich uvádění do výchovně vzdělávacího procesu, do života školy i do spolupráce s rodiči a komunitou je v ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici prováděno dlouhodobě na kvalitní úrovni a že škola je právem školou „světovou“ a „inspirující“.

 

       

       

       

„VÍCEJAZYČNOST JE BOHATSTVÍ“ úspěch školy v celostátní výtvarné a literární soutěži

I v letošním roce vyhlásila organizace Zaedno Praha v multikulturním časopise Kamarádi již 10. ročník celostátní výtvarné a literární soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“, do které se již dlouhodobě každoročně zapojujeme se žáky ve výuce i ve školní družině. Letošní téma znělo „Příroda v pohádkách národů“ a byla vyhlášena i zvláštní kategorie „Příběhy spojené s válkou na Ukrajině.

V rámci zapojení do úkolu soutěže žáci četli, dramatizovali pohádky a příběhy v jiných jazycích a poté nakreslili krásná výtvarná díla v hodinách Výtvarné výchovy nebo ve školní družině. Naše příspěvky byly psány v jazyce romském, slovenském, anglickém a ukrajinském. Využili jsme i odborné pomoci nebo případné kontroly ze strany rodičů či příbuzných.

Do hlavní kategorii byla školou zaslána kolektivní práce školní družiny „Ostrov“ a kolektivní práce žáků 8. a 9. roč. „Stromořadí“.

Největší množství výtvarných prací však naše škola zaslala do kategorie „Příběhy spojené s válkou na Ukrajině“, a to žáků Mariána Nováka, Alexandry Gabčové, Adriany Gabčové, Jana Milase, Gabriely Kotlárové, Andrey Ferencové, Simony Fialové, Aleny Kvitové, Eleny Raškové Barbory Horváthové, Kláry Šiškové, Reného Vargy, Anny Laury Klemparové.

Porota soutěže tentokrát vybrala práci Alexandry Gabčové a Mariána Nováka k ocenění „Za vynikající účast“ a celá škola získala ocenění „Škola za příkladnou spolupráci“ a výhru v podobě účasti na Speak Dating Junior. GRATULUJEME!

Odměnou byl žákům i zapojeným pedagogům naší školy výlet do Prahy a účast na slavnostním předání cen, které proběhlo 11. 11. 2022 v Domě národnostních menšin v Praze se zajímavým programem, pěknými cenami i výstavou vítězných prací. Slavnostní předání bylo natáčeno i Českou televizí: ČT-D, kdy v reportáži z akce hovořily i žákyně naší školy

Více informací o soutěži, výsledcích, ukázky prací našich žáků a výukové jazykové lekce v různých jazycích najdete na www.kamaradi.org (v rubrice Zveřejnění výsledků soutěže 2022 - Galerie prací)

a dále na těchto odkazech (zde odkaz i na rozhovor našich žákyň ve Zprávičkách na ČT-D) · Náš krátký článek a video: https://www.zaedno.org/home-kamaradi/681-slavnostni-predani-cen-vicejazycnost-je-bohatstvi-2022-a-speak-dating-junior

· Minireportáž ve Zprávičkách na ČT- D: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/222411000161112/

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

 

 

TÝDEN GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Výuková lekce „Energie pro život“

Online konference – ARPOK Olomouc

Naše škola se opět zapojila do Týdne globálního vzdělávání ( účastí v zajímavém projektu organizace ARPOK Olomouc. Tématem, které Týden globálního vzdělávání provázelo, byly energetické zdroje. Žáci 8. a 9. ročníku školy absolvovali v samostatném předmětu Ochrana životního prostředí výukovou lekci „ENERGIE PRO ŽIVOT“, která je svým obsahem velmi aktuální i vzhledem k současné energetické krizi. Žáci v ní získali pomocí brainstormingu a práce s textem informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých zdrojů energie a seznámili se s těmito zdroji. Diskuzí a uváděním praktických příkladů ze života i současné energetické krize poznávali význam energií v životě i v současném světě. Následně žáci vytvořili z výukové lekce digitální výstup – power pointovou prezentaci „Výhody a nevýhody zdrojů energie“, která byla zaslána jako výstup projektu.

 

Účastí v tomto projektu získali žáci naší školy, jako jedné z 10 zapojených škol do tohoto projektu, možnost zúčastnit se dne 15. 11. online konference Týdne globálního vzdělávání. Prezentace odborníků konference se týkala těchto témat:

1. Transformace energetiky pro ochranu klimatu a energetickou suverenitu.

2. Udržitelné komunity nejen z pohledu energetiky.

3. Energetika jako součást konceptu nerůstu.

Součástí online konference byla i prezentace digitálních výstupů zapojených škol v projektu.

 

Zapojením do projektu organizace ARPOK škola měla možnost získat výukové lekce pro žáky, shlédnout online konferenci, žáci si rozšířili povědomí o zdrojích energie, o významu energií pro život a zdokonalili i svou digitální gramotnost. Škola potvrdila, že globální vzdělávání je nedílnou součástí školy nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i v životě školy.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

 

Halloween ve škole ...

        

       

       

   

 

 

 

 

Myslíme i na druhé - potravinová sbírka u nás ve škole

 

Každý rok se naše škola zapojuje do Potravinové sbírky, konané u příležitosti  Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé v celém globálním měřítku. Tuto sbírku pořádá Potravinová banka v Ostravě ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Armádou spásy Kopřivnice. 

Cílem této akce je sběr potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiny s dětmi, které žijí v azylových domech, osoby bez přístřeší, osoby sociálně vyloučených lokalit aj.). V době od 10.10. - 21. 10. 2022 žáci, rodiče i pedagogové nosili do školy různé trvanlivé potraviny - těstoviny, rýži, konzervy, čaje, cukr, dětské výživy, sladkosti atd. Dne 25. 10. 2022 si sbírku převzali zástupci Armády spásy v Kopřivnici.

Moc děkujeme všem za spolupráci  na této charitativní akci i v této nelehké době, podařilo se nám nasbírat 126kg potravin, čehož si velmi vážíme.

Zdařilá akce byla vhodně propojena s Etickou výchovou, která je ve škole vyučována ve 4. - 9. ročníku a vede žáky k prosociálnosti a pomoci druhým bez ohledu na vlastní prospěch. 

 

       

 

                 

 

 

Žákyně ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice získala 1. místo v mezinárodní Speciální olympiádě v krasobruslení v Brně

Devítiletá žákyně Natálie OŠMEROVÁ ze Základní školy Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace získala 1. místo v mistrovství v krasobruslení s mezinárodní účastí sportovců Speciálních olympiád - kategorie Ladies level 3, která se konala dne 1. října 2022 v Brně. Velký úspěch žákyně je vzornou reprezentací školy i Moravskoslezského kraje a zároveň motivací žáků se zdravotním postižením k pohybu a sportu.

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy    

        

       

 

           Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. září jsme mohli díky pěknému počasí po dlouhé době zahájit nový školní rok společným setkáním na naší krásné školní zahradě „U Floriánka“. Paní ředitelka přivítala nové žáky i přítomné rodiče, kterých přišlo tolik, že školní zahrada byla skoro plná.  Slavnostní zahájení zpestřilo hudební vystoupení, kdy sourozenci Vojtovi – Sebastian a Nikolas nám všem zahráli pěkné písničky na flétny.  Dále byly představeny děti nově nastupující do 1. tříd školy, které dostaly pamětní listy a drobné dárky. Letos je nových prvňáčků 12, což je po delší době vysoký počet. Poté byli představeni i ostatní noví žáci školy, kteří nastupují do různých tříd a také pedagogové, asistentky pedagogů, vychovatelé ŠD a ostatní zaměstnanci školy.

Paní ředitelka pohovořila o tom, že nás v letošním školním roce čekají zajímavé projekty, akce, soutěže, plavání, sportování, učení a pobyt na přírodní a výukové zahradě „U Floriánka“, plno zájmových kroužků a dalších akcí školy. Popřála rovněž všem dětem, rodičům a pedagogům úspěšný rok plný nového poznání, zajímavého učení, tvůrčí spolupráce, společného setkávání i vzdělávání v atmosféře pohody a radosti.

Pak se žáci se svými pedagogy odebrali do tříd, kam s nimi mohli odejít i přítomní rodiče a strávit tak první den se svým dítětem ve škole. Nový školní rok začal…

        

        

        

        

       

 

 

                                                                           

SLAVÍME I POMÁHÁME!

 

Závěr školního roku patřil v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice mnoha velkým oslavám. Slavili jsme 40. výročí vzniku naší školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Kopřivnici. Významnými oslavami bylo také 120. výročí narození Floriána Bayera, kopřivnického rodáka, speciálního pedagoga, odbojáře, podle kterého nese naše škola čestný název a jehož 80. výročí popravy v koncentračním táboře v Mauthausenu v r. 1942 jsme si                  7. května také připomněli vzpomínkovou akcí za přítomnosti významných hostů a příbuzných této pedagogické osobnosti.

Všemi oslavami prolínala prezentace výsledků žáků školy ať již ve výuce či v mimoškolní zájmové činnosti, krásná výzdoba školy, fotografie, obnovená expozice o Floriánu Bayerovi i ukázky činností v nové přírodní výukové zahradě „U Floriánka“. Vyvrcholením oslav byla prezentace výsledků žáků ve školní akademii „Co všechno dokážeme“, kdy žáci jednotlivých tříd v tematicky zaměřených vystoupeních mohly ukázat svůj talent, nadání i radost ze společných vystoupení.

Rodiče, příbuzní žáků i hosté oslav, kteří přišli v historicky rekordním počtu, shlédli krásná pěvecká a taneční vystoupení, kdy se hrálo na flétny, zpívali sólisté i kolektivy, k vidění bylo moderní pohybové divadlo, tančily se country tance, romské tance i moderní rap, break dance i humorné skeče a parodie na Svěrákovy písně.

Obrovský aplaus a radost z úspěchu svých dětí všemi přítomnými byly poděkováním nejen žákům, ale i celému pedagogickému kolektivu, který se všem dětem, v naší škole s převahou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, plně, profesionálně, s láskou i potřebnou podporou věnuje.

My jsme však v naší škole nejen slavili, ale také pomáhali. V rámci projektové akce „STOP VÁLCE A NÁSILÍ“ jsme uspořádali výtvarnou soutěž se stejným názvem, do které se zapojily školy města i regionu. Množství nádherných děl žáků nadchlo všechny přítomné vernisáže a celé výstavy, která se stala pro svůj obrovský úspěch putovní a bude k vidění ve školách, úřadech, na radnicích i v knihovnách Moravskoslezského kraje. Současně byla vyhlášena i sbírka šatstva a školních potřeb na pomoc ukrajinským matkám s rodinami a ukrajinským žákům, kteří nastoupili do naší školy nebo přišli do města Kopřivnice. Obě aktivity jsou dokladem toho, že ani dnešním dětem není lhostejné válečné utrpení a násilí a že je třeba toto téma připomínat budoucím generacím, aby se nezapomnělo.

Snad jsme tedy veškerými aktivitami naší malé, ale milé a radostné školičky důstojně zavzpomínat nejen na vznik školy, ale i na vzácného člověka Floriána Bayera, za jehož pedagogické, vlastenecké, odborářské i morální zásluhy můžeme poděkovat tím, že s úctou neseme jeho jméno v názvu naší školy. Poděkovat tím, že se snažíme naplňovat jeho odkaz co nejlepší prací s dalšími generacemi dětí a mládeže, které umí nejen slavit, ale jak jsme se přesvědčili i pomáhat druhým.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

       

       

       

       

       

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Update cookies preferences