Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

 

„S tvořivostí do života“ – projektový den

V rámci projektu "Společně to zvládneme IV" - šablona inovativní vzdělávání (Šablony pro ZŠ - OP JAK) byl realizován v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice zajímavý projektový den "S tvořivostí do života" s lektorkou p. Veronikou Kačovou z Nového Jičína. V úvodu proběhlo "Křeslo pro hosta", kdy p. Kačová popovídala žákům o sobě, o svém životě, o studiu a tvořivých uměleckých, hudebních i tanečních aktivitách, kterým se věnuje. Přinesla i ukázky některých výrobků ze svých tvořivých aktivit. Hovořila také o důležitosti dalšího vzdělání nejen romských žáků pro život, ale také o tom, jak být v životě tvořivý a uplatnit své vlohy, talent a nadání. Potom následovaly tvořivé rukodělné workshopy, ve kterých žáci pod vedením p. Veroniky tvořili, navrhovali a vyráběli, a to chlapci zajímavé lapače snů a děvčata nádherné květinové čelenky do vlasů. Při výrobě se žáci dověděli nejen pracovní postupy, ale i to k čemu se daný výrobek používá, kde ho mohou využít. Žáci byli z celého programu velmi nadšeni, odnášeli si domů krásné výrobky, ale i nadšení pro tvořivou činnost, kterou mohou uplatnit nejen při svém vzdělávání, ale i v dalším budoucím životě a profesní orientaci. Paní Veronika Kačová připravila skvělý, prožitkový rukodělný program a také pro žáky velmi motivační a přínosné Křeslo pro hosta" za což jí moc děkujeme. Těšíme se na další zajímavé aktivity s ní, ve kterých budeme určitě pokračovat.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

KŘESLO PRO HOSTA

  

 

RUKODĚLNÝ WORKSHOP

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Participativní rozpočet – Za školu

krásnější a hravější“

 

Jak udělat prostředí školy krásnější či hravější? To vše žákům kopřivnických škol umožňuje projet Participativní rozpočet, který realizuje Město Kopřivnice. Naše škola, ač má jiného zřizovatele, byla v roce 2023 do tohoto projektu také zařazena, za což Městu Kopřivnice moc děkujeme a ceníme si toho.

Škole byl přidělen v rámci dotace Města Kopřivnice finanční rozpočet 20 000,-Kč. Do této částky žáci jednotlivých tříd školy navrhovali své nápady a poté 2 vítězné návrhy prezentovaly jednotlivé třídy na společném shromáždění žáků s pedagogy v tělocvičně školy dne 20. prosince 2023. V průběhu projektu žáci počítali, vyhledávali informace na internetu, plánovali, sestavovali rozpočet návrhu, který také třeba výtvarně ztvárnili. Ale také se přitom učili spolupracovat, rozvíjet svou tvořivost, respektovat názor druhého, vytvářet nápady, které budou přínosem pro žáky celé školy nejen jedné třídy.

Celý projekt pomáhala organizovat, plánovat a realizovat koordinátorka tohoto projektu z řad pedagogických pracovníků. Projekt rozvíjel přitažlivým způsobem občanské kompetence žáků a je obdobou podobného Participačního rozpočtu, který vyhlašuje Město Kopřivnice pro občany a komunity města.

Mezi prezentovanými návrhy tříd byly opravdu zajímavé nápady žáků jako např. vytvoření běžecké dráhy 60 m na školní zahradě vlastními silami samotnými žáky, pořízení triček s logem školy pro žáky, kteří budou reprezentovat školu na soutěžích a akcích, dále Párty box pro kulturní vystoupení i pro přestávky, velký stůl na stolní fotbal, který bude umístěn na chodbě školy, stolní hry do tříd, netradiční tělovýchovné nářadí a náčiní do Tv i na přestávky, hudební nástroje a mnoho dalších. Mezi 4 vítězné návrhy, které vybrala komise vedení školy a budou realizovány z Participativního rozpočtu, patří Párty box, stůl na stolní fotbal, trička s názvem a logem školy pro prezentaci žáků a 2 odrážecí auta do Tělesné výchovy a školní družiny. Ostatní zajímavé návrhy žáků určitě nezapadnou a budou také postupně realizovány z provozních prostředků školy nebo dalších projektů školy.

Jsme rádi, že jsme se dověděli, co by naši žáci chtěli pro zlepšení školního či výukového prostředí i pro svou relaxaci, zábavu i radost. Díky této zajímavé aktivitě bude naše krásná škola tedy ještě krásnější i hravější a žáci jsou díky tomuto projektu vybaveni důležitými kompetencemi, které mohou uplatnit ve svém budoucím životě.

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

 

 

Úspěch ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice v celostátní literárně-výtvarné soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, dosáhla významného úspěchu v celostátní výtvarné a literární soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“, která je každoročně vyhlašována organizací  Zaedno  v multikulturním časopise Kamarádi. Letošní téma znělo „Tradice národů“.

V rámci zapojení do úkolu soutěže žáci všech tříd školy četli, dramatizovali pohádky a příběhy v jiných jazycích, seznamovali se s tradicemi různých národů. Poté nakreslili krásná výtvarná díla, která doplnila popisem nakresleného obrázku v jazycích, ke kterým mají blízko, ať již původem nebo v rodinách či příbuzenstvu. Naše příspěvky byly psány v jazyce romském, slovenském, ukrajinském, anglickém, německém, italském i kazašském. Využili jsme i odborné pomoci nebo případné kontroly ze strany rodičů či příbuzných. Do soutěže bylo zasláno 935 prací ze 49 škol celé České republiky.

3. místo ve své kategorii získala kolektivní práce 10 žáků V. třídy - obrázkové leporelo „O perníkové chaloupce“ psané ve slovenštině pod vedením paní učitelky Rojíčkové a Raškové.

Ocenění „Za vynikající účast v soutěži“ si odnesli další 2 žáci 2. stupně za práce v jazyce romském a kazašském a také kolektivní práce žáků z Montessori třídy za práci „Slunce svítí pro všechny.

Celá škola potom získala ocenění „Škola za příkladnou spolupráci“, neboť do soutěže se zapojila celá škola a účastníme se každého ročníku již 11 let. Budeme se určitě zapojovat i nadále, protože soutěž přispívá k vzájemnému poznávání a obohacování dětí různých národností, které naši školu navštěvují. GRATULUJEME!

Odměnou byl oceněným dětem i zapojeným pedagogům výlet do Prahy a účast na slavnostním předání cen, které proběhlo 10. 11. 2023 v Evropském domě v Praze se zajímavým programem, krásnými cenami i výstavou vítězných prací.

Více informací o soutěži, výsledcích, ukázky prací našich žáků v různých jazycích najdete na www.kamaradi.org (v rubrice Zveřejnění výsledků soutěže 2023 - Galerie prací)

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

       

       

       

     

 

Příběhy bezpráví 2023

 

 

V rámci interaktivní výuky moderních dějin se dne 7. 11. 2023 žáci 8. a 9. ročníků naší školy opět zúčastnili dalšího ročníku Příběhů bezpráví. Letos jsme realizovali sledování filmu „Chceme dýchat“. Žáci mohli sledovat příběh hlavního hrdiny v průběhu let 1979 – 1989 v Teplicích. Seznámili se s ekologickou situací v oblasti Podkrušnohoří, jejími dopady nejen na přírodu, ale i na zdraví obyvatel a neochotou vládnoucí garnitury neutěšený stav řešit a zveřejňovat pravdivé informace. Kromě ekologie se film zabýval i neoficiální kulturou v uvedeném období – hudbou, literaturou, samizdatem, bytovými divadly, často zakazovanými nebo přerušovanými koncerty. Poznali, jak hlavního hrdinu ovlivňovala Nová vlna a hnutí punk. Měli možnost poznat i relativně svobodnější společnost v Polsku. Návštěvy neoficiálních kulturních akcí zařadily tyto mladé lidi mezi závadovou mládež, která byla sledována StB.

Demonstrace proti neřešení katastrofické situace v oblasti Teplic začaly 11. listopadu 1989 a postupně přešly od demonstrací proti ekologické situaci k demonstracím proti vládnoucí straně. Žáci si měli možnost prohlédnout také výstavu plakátů na téma „Závadová mládež“ o předrevoluční atmosféře v severních Čechách v roce 1989 a plakátovou výstavu k 55. výročí okupace v r. 1968 „U nás pomáhali taky“. Jako hosta a pamětníka Příběhů bezpráví jsme si pozvali pana Lubomíra Sazovského, který nás seznámil nejen s kulturní scénou v Kopřivnici v období normalizace, ale také odpovídal na dotazy a diskutoval společně se žáky i pedagogy na téma revolučního roku 1989. Panu Sazovskému za dobře připravenou besedu ještě jednou děkujeme.

Ing. Věra Matuszná

 

       

    

 

TÝDEN GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2023

 

Naše škola se jako každým rokem zapojila do Týdne globálního vzdělávání (23. - 27. 10.2023) účastí v zajímavém projektu organizace ARPOK Olomouc. Žáci 8. a 9. ročníku školy absolvovali výukovou lekci „NA PŘÍBĚZÍCH ZÁLEŽÍ“, čímž bylo navíc naplňováno i průřezové téma Mediální výchova.                          

V průběhu výukové lekce se žáci zamýšleli se nad tím, jak sami vnímají Afriku, vytvořili myšlenkovou mapu a po zhlédnutí videa porovnávali ve skupinách své  myšlenky s myšlenkami ženy, která se v Africe narodila. Poté následovala společná diskuze o tom, co a jak nás v pohledu na svět ovlivňuje. Výstupem lekce byla zdařilá a zajímavá myšlenková mapa o Africe a flipy s odpověďmi na zadané otázky.

Výukovou lekci vedla se žáky ředitelka školy Vlasta Geryková v součinnosti s asistentkou pedagoga Evou Demovou.

Účastí v tomto projektu získali žáci 8. a 9. ročníku možnost účastnit se online konference s odborníky „Jsme na stejné lodi – proč to nevidíme?“, která proběhla 24. 10. 2023. Žáci s pedagogy vyslechli zajímavé příspěvky odborníků s názvy: 1. Svět podle Roslinga aneb proč bychom měli číst Faktomluvu. 2. Víc než popisovat problémy a 3. Jak nepropadnout beznaději z klimatické krize. Poté se mohli zapojit do společné diskuze s účastníky konference a klást dotazy přednášejícím. Po konferenci proběhla se žáky evaluační lekce a výsledky i s krásnou myšlenkovou mapou Afrika byly zaslány organizátorům projektu – ARPOKU Olomouc. Těšíme se na další zajímavé akce a projekty této organizace.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

       

       

       

       

     

 

 

Vážení,

dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vám, Vašemu kolektivu, dětem i rodičům dětí za zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení

chudoby. Velice si vážíme toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a že i díky Vaší pomoci můžeme realizovat poslání potravinové banky - pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat

solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky ve Vaší organizaci bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy předání bude prostřednictvím charitativní organizace, která je řádným členem Potravinové banky v Ostravě,  z. s..

Rádi bychom Vám spolu s poděkováním za potraviny předali také certifikát, který Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. Vážíme si Vaší angažovanosti a vstřícnosti a budeme se těšit na případnou další spolupráci.

 

Jsem s úctou

Sabina Keprdová

ředitelka Potravinové banky v Ostravě, z. s.

 

 

  

 

 

 

Den s Marlenkou

Exkurze do sladké reality!

Ve středu 18. října 2023 měli žáci naší školy jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí jedné z nejúspěšnějších českých firem, známé svými neodolatelnými sladkostmi, a to do firmy MARLENKA ve Frýdku Místku.

Exkurzi pro žáky naší školy zorganizoval a ve všech směrech zajistil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti v rámci karierového poradenství a přípravy žáků druhého stupně na budoucí povolání.

Po příjezdu jsme byli srdečně přivítání týmem společnosti Marlenka, který nás provedl historií značky, od jejich skromných začátků až po mezinárodní uznání, na které je dnes firma právem hrdá. Zvláště inspirující byl příběh zakladatele společnosti, jehož odhodlání a tvrdá práce vyústily ve vybudování společnosti, jejíž symbolem jsou TOP cukrářské výrobky.

Žáci měli možnost podívat se na provoz výrobních linek. Byli překvapeni, jak precizní a do detailu propracovaný je každý krok výrobního procesu. Míchání surovin, pečení až po balení finálních produktů. Na první pohled bylo patrno, že hygienické standardy a organizace práce byly na nejvyšší úrovni. Žáci měli v průběhu exkurze možnost ptát se na vše, co je zajímalo.

Jsem přesvědčený, že exkurze našim žákům otevřela nový obzor možnosti uplatnění se na trhu práce. Určitě se zamysleli nad vlastními karierními představami a možnostmi. Dle sdělení průvodce exkurze jsou pracovní pozice ve výrobě pro žáky naší školy vhodné.

Nezapomenutelnou součásti návštěvy byla ochutnávka „Marlenkových“ výrobků. Tento moment pohody a společného sdílení nám umožnil nejenom si vychutnat chutě skvělých zákusků, ale také klást otázky týkající se výroby a prodeje výrobků značky Marlenka, čehož žáci využili.

Tato exkurze nebyla jen vzdělávací zkušeností, ale také ukázkou toho, že za každým úspěšným produktem stojí nápad, odhodlání a tým pracovitých lidí. Společnost Marlenka pro nás již není jen značkou, ale symbolem vůle, tvrdé práce a kvalitního výrobku.

 

Radek Kladiva

       

       

 

 

 

ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA TITULU SVĚTOVÁ ŠKOLA

Naše škola opět úspěšně obhájila mezinárodní titul SVĚTOVÁ ŠKOLA, který je zaštítěn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Tento titul jsme poprvé získali v r. 2012, v r. 2018 jsme poprvé úspěšně obhájili a nyní v r. 2023 po další úspěšné obhajobě získáváme platnost tohoto titulu na dalších 5 let až do roku 2028.

Titul SVĚTOVÁ ŠKOLA je udělen za výrazné aktivity při začleňování globálního vzdělávání do výchovně vzděl&

Update cookies preferences