Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Aktuality

Školní fórum

MěÚ Kopřivnice v rámci projektu Kopřivnice město v pohybu připravil pro žáky naší školy Školní fórum s cílem podnítit co nejvíce žáků, aby přemýšleli nejen o námětech na vylepšení školy,  ale i o rozvoji a možnostech zlepšení města.

Školní fórum proběhlo v prostorách MěÚ Kopřivnice. Žáci 6. až 9. roč. byli rozděleni do několika skupin. V rámci těchto skupin sepisovali na flipchartový papír do dvou sloupců, co se jim ve škole líbí a naopak, co by ve škole chtěli zlepšit.

 V závěru této aktivity vybírali dva návrhy, které považovali za nejdůležitější a museli se dohodnout, kteří zástupci skupiny půjdou jejich práci prezentovat. Ve dvojicích chodili postupně zástupci od každého stolu a prezentovali své návrhy.

K návrhům všech skupin poté přiřazovali všichni účastníci hlasovací lepítka. Pořadí priorit bylo dáno počtem získaných hlasů. Stejným hlasovacím systémem proběhly náměty na zlepšení města.

 Žáci i pedagogové školy budou informováni o výsledcích fóra, o vybraných prioritách pro oblast školy i města a o následné práci s těmito výstupy. Na další společné akci, která proběhne příští rok, žáci dostanou zpětnou vazbu, co se za rok s jejich podněty stalo a zda a jak byly řešeny.

Velké ocenění patří  Ivaně Holubové, DiS. koordinátorce projektu ZM a MA21, která dokázala vytvořit uvolněnou pracovní atmosféru. Poděkování patří také Mgr. Davidu Monsportovi, místostarostovi Kopřivnice, který ač byl velmi pracovně  vytížen, zavítal mezi žáky a debatoval s nimi  o problémech, které je trápí.

 

       

       

 

 

Fairtradová seznamka

Dne 21. 5. 2024 proběhla v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice okresní vědomostně dovednostní soutěž spojená s osvětovou akcí „FAIRTRADOVÁ SEZNAMKA“ v rámci zapojení školy do projektu Fairtradová škola. Akce byla zaměřena na seznámení účastníků s tématikou Fairtrade (Spravedlivý obchod), neboť tomuto tématu se škola dlouhodobě systematicky věnuje již přes 10 let. Rovněž jsme se akcí výrazněji zaměřili i na jeden z principů Fairtrade, kterým je zákaz dětské práce.

Zúčastnilo se 10 čtyřčlenných družstev žáků základních škol města i okresu. Fairtradový tým ZŠ Floriána Bayera prezentoval v úvodu akce co je to Fairtrade – Spravedlivý obchod, seznámil přítomné s jeho principy a systémem fungování. Na stanovišti akce nazvaném „Nosičky vody“ si potom účastníci mohli vyzkoušet, jaké to je, když děti, především dívky, musí místo do školy chodit pro vodu i do vzdálených míst. Na stanovišti „Krása rukodělných výrobků“ probíhala tvorba náramků, klíčenek a dalších rukodělných výrobků. Účastníky zaujaly i „Hry dětí celého světa“, kdy se soutěžilo v netradičních hrách dětí, především ze zemí globálního Jihu.

Přítomní žáci, pedagogové, hosté z řad školské rady, zástupců Města Kopřivnice a další účastníci shlédli v průběhu akce výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, kakaových nápojů, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových perníčků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 10 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků.

V závěru akce bylo společně vytvořeno logo Fairtrade z předmětů přinesených účastníky, které bylo prezentováno pro veřejnost před budovou školy a zůstane tam i nadále. Všichni přítomní se také mohli naučit a vyzkoušet si vietnamský tanec Mua Sap – Bambusový tanec.

Výsledky umístění družstev jsou následující:

 1.      místo – ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

 2.      místo – ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 3.      místo -  ZŠ Frenštát p/R, Tyršova

 4.      místo -  ZŠ Alšova, Kopřivnice

 5.      místo -  ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice

Doprovodnou aktivitou byla soutěž „Fairtradová mňamka“, kterou jednotlivé školy přivezly hotovou s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň zdravé dobroty vytvořené s využitím fairtradových surovin a produktů nadchly všechny přítomné. Hodnotila nejen porota složená z přítomných pedagogů, zástupce školské rady i dalších hostů, ale i všichni účastníci při společných ochutnávkách.

 Doprovodná soutěž „Fairtradová mňamka“:

 1.      místo – ZŠ Frenštát p/R, Tyršova

 2.      místo – ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

 3.      místo -  ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

Účastníci získali nejen nové informace z oblasti Fairtrade, ale také se vzájemně setkávali, obohacovali, prožívali, vzdělávali, spolupracovali, komunikovali.

Velmi zdařilá akce přispěla k osvětě a podpoře systému Fairtrade, k poznávání života jiných kultur, národů či etnik. Přispěla však také k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem toho, jak lze globální témata např. téma Fair trade interaktivním a přitažlivým způsobem předávat žákům, pedagogům i ostatní veřejnosti. Těšíme se na další společné fairtradové aktivity.

 

 Mgr. Vlasta Geryková

 ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

Odkaz na pozvánku zde:

Fairtradová seznamka

 

TV Reportáž Fairtradová seznamka:

https://youtu.be/MjGAABtwajs

 

Odkaz na reportáž o akci Fairtradová seznamka v Kopřivnických novinách:

https://www.koprivnice.cz/soutez%2Dfairtradova%2Dseznamka%2Dprilakala%2D10%2Dtymu/d-78659/p1=1007

 

 

       

       

       

       

              

       

       

       

       

 

 

 

Celostátní taneční přehlídka "ROMA KHELEN"

v Brně

 

 

Dne 11. 5. 2024 se v Brně konala celostátní přehlídka romských tanečních souborů "ROMA KHELEN". Této přehlídky se zúčastnil náš školní taneční soubor "JILORO" za doprovodu p. asistentky Evy Demové, paní ředitelky Gerykové a p.uč. Matýskové Věry. Ve velmi nabitém programu, kdy vystoupilo celkem 16 souborů z celé ČR i ze Slovenska nás soubor naší školy vzorně reprezentoval a vůbec se "neztratil" mezi i profesionálními soubory, které nacvičují každý den, kdežto naši žáci se schází po výuce v tanečním kroužku přibližně 1x týdně.

Nádherné vystoupení, které sklidilo velký ohlas nacvičila a připravila se žákyněmi p. asistentka Eva Demová, která sklidila velké ocenění poroty za choreografii a za přípravu tohoto vystoupení a děvčata ocenění za skvělé taneční výkony i za kostýmy. Gratulujeme k výborné prezentaci talentu a nadání našich žáků a věříme, že budou v tančení pokračovat.

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

Odkaz na video zde:

Roma Khelen Taneční soutěž

 

 

FAIRTRADOVÝ STAN – Víte, co je fair trade?

V rámci zapojení do projektu Fairtradová škola připravila ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice ve spolupráci s Městem Kopřivnice „Fairtradový stan“, který byl součástí farmářských trhů pořádaných dne 10. 5. 2024 v sadu E. Beneše. Ve Fairtradovém stanu žáci školy seznamovali návštěvníky trhů s tématikou Fair Trade (Spravedlivý obchod).

V krásně vyzdobeném a poutavém stánku byly prezentovány materiály prezentující co je Fair Trade, jaké jsou jeho základní principy, mezi které patří např. zákaz dětské práce, spravedlivá cena, zákaz diskriminace, ohleduplnost k životnímu prostředí a další.

Součástí stánku byly výstavky faitrtradových materiálů, informačních plakátů, brožurek, ale hlavně výstavky fairtradových produktů a skvělé ochutnávky dobrot napečených žáky a pedagogy ZŠ Floriána Bayera právě z fairtradových produktů. Nejvíce okouzlily muffiny z fairtradového kakaa, záviny, bábovky a mnohé další.

Hlavní částí tohoto projektu „Víte, co je fair trade?“ však byla anketa mezi občany města. Přítomní žáci se ptali občanů na to, zda znají Fair Trade, zda již zakoupili některé z jeho produktů, ale hlavně, zda by chtěli, aby ve městě Kopřivnici byly fairtradové produkty nabízeny nejen v potravních řetězcích a prodejnách, ale i v kavárnách a restauracích?

Žákům Floriána Bayera své odpovědi poskytlo 89 občanů

Z nich 33 vědělo, co znamená Fair Trade a 30 z nich si také některé produkty již zakoupilo.

Mezi zakoupenými fairtradovými produkty bylo toto pořadí:

1. čokoláda

2. káva,

3. sušenky, cereálie, sladkosti

4. čaj

5. banány

56 občanů Fair trade vůbec neznalo a 53 z nich si ani žádný fairtradový výrobek nikdy nezakoupilo.

Na otázku, zda by občané chtěli, aby kopřivnické kavárny a restaurace nabízely fairtradové produkty bylo odpovězeno 79 občany ano a 10 občany ne.

Další částí ankety budou návštěvy kopřivnických kaváren, restaurací, obchodů se zdravou výživou atd., ve kterých bude fairtradový tým ZŠ Floriána Bayera zjišťovat, zda by byli ochotni fairtradové produkty či nápoje zařadit své nabídky. O výsledcích budeme opět informovat.

 

Odkaz na reportáž v Kopřivnických novinách o akci Fairtradový stan - anketa mezi občany a prezentace Fair Trade:

 https://www.facebook.com/share/v/xD81FTvR26BfSuah/?mibextid=WC7FNe

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy a fairtradový tým školy

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 

 

 

 „FAIRTRADOVÁ KAVÁRNA"

 

- Seznamte se s Fair Trade (Spravedlivý obchod)

 

V rámci zapojení do projektu Fairtradová škola jsme uspořádali dne 7. 5. 2024  „Fairtradovou kavárnu“- Seznamte se s Fair Trade“ spojenou s netradičními třídními schůzkami. V úvodu akce prezentoval žákovský fairtradový tým školy přítomným rodičům, žákům a dalším hostům základní informace a hlavní principy Fair Trade – Spavedlivý obchod. Poté všichni zhlédli dokument natočený Stanislavem Komínkem z organizace Fairtrade Česko a Slovensko s názvem „Ve stínu kakaovníku“,  který upozorňuje na všechny zásadní okolnosti pěstování kakaa v západní Africe: nízké výkupní ceny, chudobu pěstitelů, dětskou práci, obchod s lidmi i kácení deštných pralesů. V diskuzi po promítání byly sdělovány osobní příběhy, jak žáci či ostatní účastníci, buď ve škole, nebo doma, přispívají k podpoře Fair Trade. jaké s ním mají zkušenosti, zda již některé produkty vyzkoušeli. Součástí akce bylo samozřejmě i fairtradové občerstvení – káva, čaj, perníčky, džusy, sušenky, čokoládové nápoje a další, neboť škola se dlouhodobě v projektu Fairtradová škola i Světová škola tématice Fair Trade (Spravedlivý obchod) věnuje. Dále měli možnost účastníci akce shlédnout výstavku k Fair Trade, vzdělávací materiály k tomuto tématu a výstavku rukodělných výrobků žáků. Rodiče měli možnost v neformálním prostředí si současně popovídat po hlavní části i o prospěchu a chování svých dětí, mnohé děti byly přítomny, a tak probíhaly tyto třídní schůzky a povídání „ve trojici“ (učitel-pedagog-rodič) u šálku fairtradového čaje, kávy, kakaa. Žáci fairtradového týmu také v průběhu akce prováděli mezi přítomnými anketu o Fair Trade, která bude pokračovat i mezi občany města na další akci školy, kterou připravujeme ve spolupráci s Městem Kopřivnice v pátek 10. května ve Fairtradovém stánku naší školy.

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

 

 

 

       

       

       

 

 

 

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ

 

Žákyně naší školy se zúčastnily a vzorně reprezentovaly na oslavách Mezinárodního dne Romů v Novém Jičíně. Oslavy Mezinárodního dne Romů, který připadá na 8. duben, se v Novém Jičíně konají pravidelně pod organizačním vedením p. Veroniky Kačové, která úzce spolupracuje i s naší školou. Tuto spolupráci využila i při organizování letošního MDR a oslovila naši školu ke spoluúčasti a zajištění programu na této akci, která se konala ve venkovních prostorech Městské knihovny Nový Jičín dne 26. dubna 2024.

Den Romů byl zahájen představením romské vlajky v tanečním podání Barbory Horváthové s hudebním doprovodem a slovem Veroniky Kačové. Následovalo taneční vystoupení souboru „JILORO“ z naší školy pod vedením p. Evy Demové, která s žákyněmi dlouhodobě pracuje v tanečním kroužku. Děvčata zatančila tradiční romské tance, které se moc líbily všem přítomným. Pak vystoupila s prezentací svých romských obrazů Nina Dudy Koťová. Žákyně naší školy společně s Veronikou Kačovou a souborem Giľaven amenca poté nadchly i v pěveckém vystoupení, kdy zazpívaly tradiční i moderní romské písně.  Součástí oslav byla i prodejní výstavka romských rukodělných výrobků, ochutnávky romských jídel, volná zábava i tanec při zpěvu p. Veroniky Kačové se svou doprovodnou skupinou a hudebníkem Adánem Sánchezem. Návštěvníci mohli zhlédnout i výstavu výšivek s romskou tématikou „ŽIVOT JAKO VYŠITÝ“ romské umělkyně Markéty Šestákové v prostorech Městské knihovny Nový Jičín.                                

Paní ředitelka Geryková, která byla na akci také přítomna, měla radost ze svých žáků, z úspěšných romských asistentů pedagoga i z toho, že naše škola si romský jazyk, kulturu a tradice významně připomíná a zapojuje se do mnoha soutěží a aktivit v této oblasti.

Oslavy MDR se moc povedly. Děkujeme p. Evě Demové a Marušce Krhovjákové, které žákyně na akci doprovázely a pomáhaly i při samotné přípravě akce. Paní Veronice Kačové děkujeme za dlouhodobé udržování tradice oslav Mezinárodního dne Romů, které vždy zvládne skvěle s bohatým a zajímavým programem, který si všichni moc užívají. Těšíme se příští rok zase na viděnou.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

       

       

       

    

 

  

1. místo v krajské soutěži "Bezpečná doprava budoucnosti" vyhlášené Policií ČR patří žákům ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

Kolektivní práce žáků 1. stupně ZŠ Floriána Bayera získala 1. místo v krajské výtvarné a literární soutěži vyhlášené Policií ČR. Slavnostní vyhlášení proběhlo dne 25. 4. 2024 v prostorech Obvodního oddělení Policie ČR Ostrava-střed. Kromě diplomů a hodnotných dárků byla pro vítězné žáky připravena exkurze spojená s návštěvou pracoviště kriminalistických technik. Žáci si mohli vyzkoušet, jak se snímají otisky prstů, jak probíhá fotografování pachatelů, viděli další praktické ukázky z policejní práce a navštívili i celu předběžného zadržení. Akce byla velmi kvalitně připravena, žáci si odnesli nejen radost z vítězství, ale i mnoho nových informací o práci kriminalistů a policistů. Vítězná práce žáků ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice postoupila do celostátního kola. Věříme, že i tam bude vítězná práce Moravskoslezského kraje úspěšná.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

       

      

 

Odkaz na diplom zde: 

Diplom

 

 

 SEZNAMTE SE S PAPOUŠKY

 

 

Dne 17. 4. 2024 byl v naší škole k vidění pořádný kus exotiky. V rámci projektu „Společně to zvládneme IV“ (Šablony OP JAK – inovativní vzdělávání) byl realizován environmentální vzdělávací zážitkový program „Seznamte se s papoušky“. S papoušky k nám, jako vůbec do první české ZŠ, zavítala ze Slovenska společnost ARAKOVO. Velmi milé lektorky přivezly 10 krásných exotických papoušků např. ary a mezi nimi i nejvzácnější aru hyacintovou, dále druhy zoborožců a kakadu, tedy papoušky, se kterými žáci nemají možnost se jinde setkat a někteří z nich již dokonce patří mezi celosvětově ohrožené druhy. V netradičním programu environmentální výchovy byli žáci odborně seznámeni s jednotlivými druhy, s životem těchto papoušků, s jejich osobností a povahou, s potravou i péčí o ně.

Papoušci byli velmi krotcí, přátelští, zpočátku seděli všichni vzorně na bidýlku jako žáčci, ale postupně se jim zalíbila naše tělocvična, lozili po trubkách u stropu, po žebřinách, po pletivu na oknech, jeden z nich dokonce vyzkoušel basketbalový koš zavěšen hlavou dolů. Nejvíce se papouškům však zalíbily naše děti a učitelé, kterým přistávali na rameni, na hlavě, nechali se krmit, hladit. Prostě navazovali kontakt, který je pro ně nesmírně důležitý a bez kterého už by ani nedokázali žít.  

Zajímavým prožitkovým programem byl rozvíjen vztah žáků ke zvířatům, k přírodě a její ochraně. V dnešním přetechnizovaném světě tak žáci měli možnost zažít, jak vypadají skutečná živá zvířata a jaká krásná, nejen ta virtuální, přátelství se s těmito „němými tvářemi“ dají navázat. Nejsou to však jen němé tváře, neboť umí i mluvit a počítat. Děti i pedagogové odcházeli nadšeni z unikátního programu, který je ojedinělý nejen na Slovensku, ale i v Čechách a na Moravě. Naši žáci nechtěli program ani ukončit a papoušky pustit zpět domů, prosili mě, aby znovu papoušci mohli přijet k nám do školy. Navázali jsme spolupráci s firmou ARAKOVO a budeme přemýšlet o jejich nabídce navštívit jejich rozsáhlou expozici v Bojnicích s celodenn&iacu

Update cookies preferences