Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Den otevřených dveří 2018

Dne 13.3. 2018 se uskutečnil Den otevřených dveří. První a druhou vyučovací hodinu se mohli rodiče a další návštěvníci podívat a zapojit do výuky v jednotlivých třídách. Následovaly dvě hodiny Tvořivých dílen. Žáci se svými rodiči a vyučujícími společně vyráběli především  dekorace s velikonoční tematikou. Seznámili se s různými technikami za použití různorodých materiálů. Vyvrcholením dopoledního programu byla besídka. Žáci jednotlivých tříd se svými vyučujícími a asistentkami  nacvičili a předvedli všem návštěvníkům svá vystoupení – dramatizace pohádek, pohybové hry, ukázky sportovních dovedností, zpěv, hry na hudební nástroje - flétny, kytara, rytmické nástroje  a romský tanec. Vystoupení žáci nacvičovali ve svých třídách a taktéž v rámci kroužků Grammy. Celé dopoledne proběhlo v tvořivém duchu a spolupráci všech zúčastněných.  Nálada byla výborná. 

V odpoledních hodinách měli návštěvníci možnost prohlédnout si školu a neformálně posedět a popovídat si s pedagogy školy.

      

      

      

      

      

Update cookies preferences