Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Ozdravný pobyt 2017

V termínu 18. – 28. 4. 2017 se třicet žáků naší školy zúčastnilo Ozdravného pobytu na Keltské salaši Ebeka v katastru obce Bílá. 

Pobyt měl EVVO program: Voda? To je když …. 

Seznámili jsme se se všemi skupenstvími vody – pevným = sníh a led,   kapalným = voda, plynným = vodní pára, zažili jsme první jarní bouřku a pozorovali duhu.                                                                                                  Zkoumali jsme rostliny a živočichy žijící v blízkosti vody, i když sníh a mráz poněkud omezil jejich výskyt. Pozorovali jsme erozní činnost vody v potocích s různým průtokem i na porostem krytých i holých svazích.  Sledovali jsme i rychlost vody v přímých i meandrujících korytech potoků. Porovnávali jsme horniny, které jsou snáze nebo hůře narušovány vodní erozí, ale i ukládání nánosů v místech, kde je proud pomalejší. Počasí nám dovolilo i pokusy se sněhem a ledem. Pobytem nás letos provázela víla Rozárka, která nás seznámila s devaterem studánek. Zkoumali jsme různá říční stanoviště, potravní řetězce, koloběh vody v přírodě. Povídali jsme si o tom, na co všechno vodu potřebujeme, jak ji využíváme, jak se o vodu musíme starat, jak vodou máme šetřit, čím ji znečišťujeme.

Pobyt byl dotován Státním fondem životního prostředí částkou 77 850 Kč v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Doufáme, že v dalších letech opět pojedeme na další ozdravný pobyt a seznámíme se s dalšími oblastmi našeho životního prostředí, abychom, až budeme velcí, věděli, jak máme o životní prostředí správně pečovat.

     

     

     

     

 

Update cookies preferences