Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Týden globálního vzdělávání

výuková lekce „Jak ovlivňujeme klima“

Naše škola se zapojila do Týdne globálního vzdělávání (18. - 22. 11.2019) účastí v zajímavém projektu organizace ARPOK Olomouc. Tématem, které Týden globálního vzdělávání provázelo, bylo „Klima se mění a my s ním“. Žáci 8. a 9. ročníku školy absolvovali v samostatném předmětu Ochrana životního prostředí výukovou lekci „Jak ovlivňujeme klima“, čímž bylo navíc naplňováno i průřezové téma Mediální výchova.                          

 Interaktivní hodina byla zahájena aktivitou  EKOBINGO, ve které se žáci seznámili s názory a postoji svých spolužáků týkající se produkce odpadu, třídění odpadu a zamysleli se, které chování snižuje/zvyšuje dopad na změnu klimatu, a nad alternativami, které vedou ke snížení dopadů na změnu klimatu. Další částí byla hlavní aktivita „JAK OVLIVŇUJEME KLIMA?“, kdy se žáci ve skupinách zamýšleli nad každodenními činnostmi (hygiena, odpady, doprava) z hlediska jejich vlivu na globální klimatické změny a navrhovali způsoby, jak mohou oni sami přispět k omezování jejich negativního vlivu na změnu klimatu.

Výukovou lekci vedla se žáky ředitelka školy Vlasta Geryková v součinnosti s asistentkou pedagoga Olgou Kuběnovou. Účastí v tomto projektu získalo 10 žáků možnost účastnit se panelové diskuze s odborníky „Klima se mění a my s ním“ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. O této akci se dočtete v samostatném příspěvku. 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

Update cookies preferences