Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

O škole

 

kladní škola, Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189

je příspěvkovou organizací

zřizovanou Moravskoslezským krajem. 

                                                                                                      

 

                      

 

 

 

ZŠ Floriána Bayera v Kopřivnici je školou, která umožňuje každému žákovi najít si v ní své místo a zažít úspěch.

 

 

 

Škola nese čestný název po kopřivnickém rodáku, speciálním pedagogovi a odbojáři Floriánu Bayerovi, popraveném v r. 1942 v Mauthausenu. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj, který investuje do budovy i vybavení školy nemalé finanční prostředky, umožňuje škole její rozvoj a vytváření optimálních podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které tvoří podstatnou část žáků školy. Nově zrekonstruovaná budova stojí uprostřed zahrady „U Floriánka“ s přírodními a vzdělávacími prvky, vybudované díky finanční dotaci SFŽP i zřizovatele školy. V zahradě žáci poznávají zákonitosti přírody a bádají v rámci programu „Učíme se venku“. Ke zvyšování digitální a jazykové gramotnosti žáků přispívá nově vybudovaná počítačová učebna s nejmodernější jazykovou laboratoří OmnneoVoice&Video. Ve škole je také tělocvična, vybavené dílny a cvičná kuchyňka.

 

Škola se aktivně zapojuje do environmentální, etické a multikulturní výchovy i přitažlivé výuky moderních dějin. Je držitelkou dvou mezinárodních titulů Světová škola a Ekoškola a také titulu Etická škola. ZŠ Floriána Bayera se vyznačuje příjemným, rodinným prostředím, nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi. V souladu s podstatou školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“ žáci systematicky propojují poznatky získané ve výuce s praktickým využitím v životě.

 

  

 

Škola zároveň dlouhodobě a kvalitně vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou buď integrováni v běžných třídách 1. stupně školy, nebo se vzdělávají v samostatných třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Velmi žádané jsou dvě samostatné třídy 1. i 2. stupně pro žáky se závažnými poruchami dorozumívání (logopedické třídy) a třída pro žáky s autismem 1. i 2. stupně se vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Tým kvalifikovaných a zkušených převážně speciálních pedagogů s těmito žáky úspěšně pracuje a z vynikajících ohlasů rodičů i spokojenosti žáků víme, že se nám to daří.  V každé třídě školy působí i asistent pedagoga a v rámci projektu je zapojen i školní asistent.

Prioritním cílem školy je, aby do ní žáci chodili rádi, cítili se v ní bezpečně a především v ní zažívali úspěch. Škola se zapojuje do řady celostátních i mezinárodních projektů, do soutěží a přehlídek, v nichž žáci získávají velmi kvalitní úspěchy. Žáci také mají možnost se účastnit mnoha výletů, ozdravných pobytů, exkurzí a programů, které mají zapojením školy do vhodných projektů všechny zdarma.

Součástí ZŠ Floriána Bayera je také školní družina s kvalitní a přitažlivou činností. Žákům nabízíme rovněž výběr z mnoha zájmových kroužků, v nichž mohou rozvíjet svůj talent a nadání. Jsme škola, v níž se žáci v souvislostech učí vzájemné spolupráci, toleranci, respektu a lásce k přírodě.

Základním pilířem školy je pravidelná a partnerská spolupráce s rodiči, ať už jde o společné tvořivé dílny rodičů s dětmi, pomoc při vedení zájmových kroužků, netradiční třídní schůzky ve trojici (učitel, žák, rodič), nebo o zapojení rodičů do školních akcí typu „Burza povolání“. To vše přispívá k vytvoření partnerské a důvěřivé atmosféry mezi rodiči, pedagogy i žáky.

Jsme v tomto směru otevřenou, komunitní školou s „místem pro všechny“, neboť jen takovou školu přijmou za svou všichni zúčastnění.

 

 

 
Update cookies preferences