Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Světová škola

 

 ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA TITULU SVĚTOVÁ ŠKOLA

Naše škola opět úspěšně obhájila mezinárodní titul SVĚTOVÁ ŠKOLA, který je zaštítěn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Tento titul jsme poprvé získali v r. 2012, v r. 2018 jsme poprvé úspěšně obhájili a nyní v r. 2023 po další úspěšné obhajobě získáváme platnost tohoto titulu na dalších 5 let až do roku 2028.

Titul SVĚTOVÁ ŠKOLA je udělen za výrazné aktivity při začleňování globálního vzdělávání do výchovně vzdělávacího procesu i života školy. Škola se v programu Světové školy, mimo jiné, dlouhodobě věnuje tématice Fair trade – Spravedlivý obchod.

Gratulujeme a děkujeme všem žákům i pedagogům, kteří se o toto významné ocenění zasloužili!

Mgr. Vlasta Geryková

 

ředitelka školy

 

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice obhájila mezinárodní titul SVĚTOVÁ ŠKOLA

Kopřivnická Základní škola Floriána Bayera, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, obhájila prestižní mezinárodní titul SVĚTOVÁ ŠKOLA zaštítěny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jako jediná škola Moravskoslezského kraje získala platnost tohoto titulu již na pětileté období až do r. 2023. Za co je škole titul udělen? Světová škola je místem, kde:

- globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy,

- se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj   

  v rozvojovém světě,

- žáci, učitelé a širší veřejnost získávají informace o globální tématice,

- žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení

- nejméně jedenkrát za rok je ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce

   s cílem přispět k řešení vybraného problému

 

 Ve školním roce 2018/2019 škola uspořádala již tradiční akci „ZDRAVÍČKO 2018 – Mezinárodní seznamka“, která měla za cíl prostřednictvím vědomostně dovednostní soutěže prezentovat zapojeným žákům i pedagogům ze škol 3 krajů (Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého) tématiku Fair Trade(Spravedlivý obchod) – seznámení s historií a principy, s ochutnávkami fairtradových potravin, nápojů, výstavkami rukodělných fairtradových výrobků a následným testem pro účastníky o fairtradové balíčky. V rámci soutěže se účastníci seznámili také s účesy a hrami dětí různých kultur. Týmy ze škol prezentovaly vybraný mezinárodní pokrm, který nabídly na společné ochutnávce. Součástí akce bylo i společné „světové seznamování“ (kultura, zvyky, tance), kulturní vystoupení žáků naší školy, jejich ukázky mezinárodních tanců (country tance, romské tance, bambusový vietnamský tanec Muá Sap, řecký tanec) a společný tanec všech přítomných.

Auditoři ze Světové školy, kteří školu navštívili, na ní ocenili výrazně také to, jak tým pedagogů dokáže projektově pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dále iniciativu v oslovování partnerů i to, že aktivity školy výrazně pozitivně ovlivňují celkové klima školy.

Ve škole existuje spolupracující učitelský tým, který má oporu ve vedení školy, kdy ředitelka školy je koordinátorkou celého projektu a vyučuje samostatný předmět ŠVP Multikulturní výchova. Škola se v projektu Světové školy dlouhodobě věnuje tématice Fair Trade (Spravedlivý obchod) a v dalších letech se zaměří na výzkum situace v lokalitě a na pokračující tematické propojení Světové školy s Ekoškolou a Etickou školou, jejichž tituly škola rovněž vlastní.

Projekt Světové školy žákům umožňuje, aby se zajímali o okolní svět a aktivně se zapojovali do řešení problémů světa, jehož jsou nedílnou součástí, a proto se budeme i nadále snažit  celou výchovně vzdělávací činností školy naplňovat principy Světové školy a ukázat, že titul škole patří právem.

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

 

                            

Naše škola je držitelkou mezinárodního titulu SVĚTOVÁ ŠKOLA od r. 2012 uděleného organizací Člověk v tísni za začleňování globální problematiky do výchovně vzdělávacího procesu i do života školy. Do výuky začleňujeme žákovské či školní projekty a aktivní vyučovací metody. Věnujeme se prioritně, mimo jiné, tématice Fair Trade (Spravedlivý obchod), každoročně tuto tématiku zařazujeme jako samostatný blok při okresní soutěži škol „ZDRAVÍČKO“, jejíž je naše škola pořadatelkou.

 

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní šedesát tři českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, který je volně ke stažení na webových stránkách organizace Člověk v tísni. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

 

Světová škola je místem, kde:

 

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě; žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Aktivity, projektové činnosti a další akce v rámci projektu Světová škola pořádané naší školou najdete v jednotlivých záložkách.

 

  

  

 


 

Update cookies preferences