Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Vzdělávací programy a besedy pro žáky

 

V rámci projektu probíhaly i zajímavé a přínosné vzdělávací programy a besedy pro žáky s odborníky a organizacemi: 

 

 

Mobilní salaš

 

V pátek 29. 9. 2017 nás navštívila pojízdná salaš z občanského sdružení Bludička Bludovice. Přivezla s sebou nejen zástupce rasy ovcí Valaška, jejímž chovem se mimo jiné zabývají, ale i jejich ostrého hlídače. Seznámili jsme se s tím, co ovečky ke svému životu potřebují, čím je krmíme a jaký užitek nám poskytují. Vyzkoušeli jsme si pravý bačův outfit, kramplování, plstění i předení vlny na kolovrátku. Vyrobili si z čerstvě zkramplované vlny ovečku, zapískali si na pastýřskou píšťalu. Na závěr jsme si zapráskali pravým pastýřským bičem.

     

     

 

 

Exkurze do vzdělávací expozice Živá voda - Modrá

 

Dne 22. 6. 2018 se žáci II., IV. A V. třídy zúčastnili exkurze do expozice Živá voda Modrá. V babiččině zahrádce se seznámili s tím, že nesloužila jen pro potěchu oka, ale rostlo tu i koření a léčivé rostliny. V mokřadní tůňce si mohli prohlédnout vážky, které své dětství tráví ve vodě a v dospělosti pochytají velké množství škodlivého i obtížného hmyzu, obojživelníky i želvou bahenní, která patří mezi původní druhy. V tůni s vodopádem rejdili pstruzi a lipani. V mokřadu mohli pozorovat rostlinná společenstva typické pro tento ekosystém.  Pod hladinu mokřadní tůňky mohli nahlédnout průzorem z hlavní budovy. Jak to vypadá pod hladinou viděli z tunelu, kde si mohli zblízka prohlédnout řadu ryb. Vyzy, které patří mezi původní druhy, ale v současné době jim zabraňují v migraci přehrady, patří mezi největší sladkovodní ryby. Součástí jsou i dotykové výstavy maket ryb, expozice akvárií s nepůvodními druhy, které do naší přírody vypouštějí nezodpovědní chovatelé a jejich vliv na životní prostředí je většinou negativní.

 

     

     

 

 

Vzdělávací program Jarošův statek

 

Dne 22. června 2018 jsme s mladšími dětmi navštívili v rámci projektu“ Příroda dětem - děti přírodě“ středisko ekologické výchovy Jarošův statek ve Studénce. Pro děti byl připravený ekologický vzdělávací program  - „Malý  farmář“ a tvořivá dílnička. Děti si pod vedením lektora prohlédly celý statek i zvířata a v průběhu se o nich dozvěděly spoustu užitečných informací a zajímavostí. Dozvěděly se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně jejich potřeb a možností soužití s lidmi. Seznámily se základními pravidly komunikace a manipulace se zvířaty. Také měly možnost si zvířátka v mini zoo pohladit a nakrmit. Na děti čekala i tvořivá dílnička, nakreslily si obrázek, který byl následně vysypaný pilinami a na závěr setkání si vyzkoušely jednoduché činnosti na statku, čištění a péči o koníka. Celý program se dětem velmi líbil.

     

 

 

 

 

 

ZELENÝ EKOVÍKEND“ - víkendový pobyt ve škole

 

Vyvrcholením projektu „ Děti přírodě – příroda dětem – naučná ekostezka k monitoringu životního prostředí v okolí školy“ byl víkendový pobyt „ZELENÝ EKOVÍKEND“ (22. 6. – 23. 6. 2018) spojený s pobytem a spaním ve škole, na což se všichni žáci moc těšili. 30 žáků se sešlo v 15,00 hod. ve škole a prožili pak zajímavý víkend plný nejen vzdělávání s tématikou ekologie, ochrany přírody, udržitelného rozvoje, ale i sportu, zábavy, zpěvu, tance, her, vzájemného poznávání, pomáhání si i třeba navázání nových přátelství.

 

 Probíhaly praktické prožitkové aktivity v jednotlivých dílnách vedených pedagogy školy na téma environmentální výchovy, témat Ekoškoly (Energie, Voda, Odpady, Prostředí školy ) ochrany přírody, Fair Trade (Spravedlivý obchod), udržitelného cestování a rozvoje, tvořilo se z odpadových materiálů pro výzdobu školy či jako pomůcky do výuky nebo pro mladší spolužáky. Žáci také připravovali pod vedením pedagogů zdravé pokrmy z lokálních surovin, proběhl bobřík odvahy v temné školní zahradě a večerní seznamovací, komunikační, osobnostně sociální aktivity. Čas byl i na relaxaci, sportování, tanec, zpěv i volnou zábavu dle výběru dětí.

 

V závěru akce jsme prezentovali a zhodnotili svoje výsledky, ocenili jsme spolupráci i tvůrčí činnost všech jednotlivých žáků i učitelů aktivitou „Pavučina“. Ač pro některé mladší děti byl pobyt se spaním ve škole vůbec prvním odloučením a spaním bez rodičů, přesto se nikomu ani nechtělo domů, až po slibu paní ředitelky, že si to zase brzy zopakujeme.

      

      

 

 

Ekologická konference „DĚTI PŘÍRODĚ – PŘÍRODA DĚTEM“

 

V závěru června proběhla v naší škole ekologická konference „DĚTI PŘÍRODĚ – PŘÍRODA DĚTEM“ pro žáky školy a rodiče, na které žáci prezentovali výsledky celého projektu „Děti přírodě – příroda dětem – naučná ekostezka k monitoringu životního prostředí v okolí školy“ podpořeného Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu EVVO ve školách a školských zařízeních, kterému se škola po celý školní rok věnovala. Všichni přítomní byli seznámení s výsledky provedeného monitoringu životního prostředí v okolí školy zástupci všech tříd, které měly mezi sebou rozděleny jednotlivé oblasti měření. Měřila se např. čistota vody, ovzduší, kyselost půdy, síla větru, tlak vzduchu, teplota vzduchu, srážky atd. Výsledky měření jsou následující:

 

Voda v nejbližší řece Kopřivničce pitná není, ale celkově není příliš znečištěná a patří k čistým říčkám. Větry v okolí školy jsou spíše mírné, dešťové srážky jsou v normálu a bouřková aktivita v okolí také není příliš výrazná. Půda na školní zahradě je spíše kyselejší, teplota vzduchu odpovídá průměrům v oblasti a výrazně teplotně nadprůměrný byl měsíc květen. V okolí školy není žádná výrazná energetická zátěž ani továrna. Sledovali jsme také čistotu ovzduší podle indikátoru čistoty ovzduší- výskytu mechů a lišejníků v okolí školy. Tyto se zde některé vyskytují, a proto se nám potvrdil celkový závěr, že životní prostředí v okolí školy je čisté a dobře se nám v něm učí a žije.

 

Ekologická konference pokračovala prohlídkou školní zahrady a naučné ekostezky „U Floriánka“ - všech vytvořených stanovišť, vzdělávacích panelů o flóře a fauně naší školní zahrady, netradičních zákoutí a obydlí pro živočichy školní zahrady. Konference se všem přítomným rodičům i hostům moc líbila, dozvěděli se plno zajímavých informací, rodiče  mohli vidět výsledky i své práce a pomoci při realizaci projektu a při budování školní ekostezky v prostorech školní zahrady. Žáci ukázali, že se společně se svými pedagogy na poli environmentální výchovy neztratí a že v oblasti ochrany přírody dokázali už velké věci. Věříme všichni, že nám to příroda vrátí.

       

      

 

 

 

Update cookies preferences