Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Týden globálního vzdělávání (2019)

Týden globálního vzdělávání – výuková lekce

„Jak ovlivňujeme klima“

Naše škola se zapojila do Týdne globálního vzdělávání (18. - 22. 11.2019) účastí v zajímavém projektu organizace ARPOK Olomouc. Tématem, které Týden globálního vzdělávání provázelo, bylo „Klima se mění a my s ním“. Žáci 8. a 9. ročníku školy absolvovali v samostatném předmětu Ochrana životního prostředí výukovou lekci „Jak ovlivňujeme klima“, čímž bylo navíc naplňováno i průřezové téma Mediální výchova.                          

 Interaktivní hodina byla zahájena aktivitou  EKOBINGO, ve které se žáci seznámili s názory a postoji svých spolužáků týkající se produkce odpadu, třídění odpadu a zamysleli se, které chování snižuje/zvyšuje dopad na změnu klimatu, a nad alternativami, které vedou ke snížení dopadů na změnu klimatu. Další částí byla hlavní aktivita „JAK OVLIVŇUJEME KLIMA?“, kdy se žáci ve skupinách zamýšleli nad každodenními činnostmi (hygiena, odpady, doprava) z hlediska jejich vlivu na globální klimatické změny a navrhovali způsoby, jak mohou oni sami přispět k omezování jejich negativního vlivu na změnu klimatu.

Výukovou lekci vedla se žáky ředitelka školy Vlasta Geryková v součinnosti s asistentkou pedagoga Olgou Kuběnovou. Účastí v tomto projektu získalo 10 žáků možnost účastnit se panelové diskuze s odborníky „Klima se mění a my s ním“ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. O této akci se dočtete v samostatném příspěvku. 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

Update cookies preferences