Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Slavnostní školní akademie

                                 

"CO VŠECHNO DOKÁŽEME" 

Závěr školního roku patřil v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice velkým oslavám. Škola totiž získala prestižní titul Fairtradová škola za dlouhodobé aktivity v oblasti Fairtrade- Spravedlivý obchod. A tak dne 20. 6. 2024 byl na úvod slavnostní akademie škole tento titul předán. Převzala ho p. řed. Geryková společně s fairtradovým týmem školy z rukou Mgr. Jana Jíchy z organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Po předání titulu již propukly oslavy a slavnostní školní akademie „Co všechno dokážeme“ mohla začít. Žáci jednotlivých tříd v tematicky zaměřených vystoupeních mohli ukázat svůj talent, nadání i radost ze společných vystoupení.

Rodiče, příbuzní žáků i hosté oslav, kteří přišli v historicky rekordním počtu, shlédli krásná pěvecká a taneční vystoupení, kdy se zpívalo, hrálo na flétny i na housle, neboť poprvé vystoupil školní pěvecký sbor „Floriánek“ pod vedením p.uč. Sopuchové a Raškové. Ocitli jsme se i v cirkuse, kde vystupovali siláci, žongléři, provazochodkyně i kouzelníci pod vedením principálky p. uč. Brandové, k vidění bylo moderní pohybové divadlo s deštníky, které připravila se žáky p. uč. Matýsková. Představili se nám i kuchtíci a byli jsme také na návštěvě u mravenečků ve dvou pohybových tanečcích žáků třídy p.uč. Hyklové a Pargáčové.

Z romské kultury jsme slyšeli krásné romské písně, které se žáky připravila a pěvecky doprovodila p. Veronika Kačová společně se svou sestrou, které s námi dlouhodobě spolupracují. Poté všichni obdivovali temperamentní romské tance našeho školního souboru „JILORO“ pod vedením p. Evy Demové. Školní družina připravila sportovní vystoupení „Basket žije“ a viděli jsme také již téměř „zapomenuté tance letkis a mazurku v podání žáků ze třídy p. uč. Rojíčkové a Kopečné. V anglické písni, kterou se žáky nacvičila p. uč. Matulová,  nás žáci rytmickým pohybem seznamovali s částmi našeho těla. Třída p. uč. Polívkové připravila divadelní představení „Boudo, budko... Závěr akademie patřil pásmu „My jsme učitelé…“, kdy žáci v choreografii p. řed. Gerykové představovali a zpívali humorné verše o svých učitelích a přítomní účastníci akademie měli za úkol své učitele poznat.

Obrovský aplaus a radost z úspěchu svých dětí všemi přítomnými byly poděkováním nejen žákům, ale i celému pedagogickému kolektivu, který se všem žákům naší školy plně, profesionálně, s láskou i potřebnou podporou věnuje. Celá akademie byla opakována 2x, a to dopoledne i odpoledne, aby ji měli možnost shlédnout všichni rodiče i příbuzní. Byl to krásný letní den s vyvrcholením oslav úspěchů, kterých škola v tomto školním roce dosáhla a určitě ve všech aktivitách budeme pokračovat i nadále.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

        

       

       

       

       

       

       

      

Update cookies preferences