Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Týmový projekt ,,KDO JINÝ?"

Zapojení školy do celoročního týmového projektu „KDO JINÝ?“ (Člověk v tísni)- rozvoj podnikatelských dovedností žáků prostřednictvím občanských a sociálně prospěšných aktivit

6 žáků školy založilo žákovský sociální minipodnik „Koprovka“. V činnosti svého minipodniku se zaměřili na společné vzdělávání a setkávání se seniory, prarodiči a rodiči. Naplánovali a pořádali společné tvořivé dílny např. Taneční dílnu, kdy se navzájem učili country tance, romské, řecké tance, ale třeba i hip hop, sportovalo se při turnaji ve stolním tenise, byla uspořádána soutěžZdravíčko 2015“ s tématikou výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdravé výživě. Vydařená byla také akce „Filmová kavárna“, kdy žáci promítali přítomným rodičům zajímavé filmové dokumenty, seznámili je s tématem Fair Trade (Spravedlivý obchod) a nabízeli fairtradovou kávu a další občerstvení, které sami připravili.  Vyráběla se také keramika ve školní dílně a další výrobky, které poté žáci prodávali při těchto i dalších akcích školy.

Celý výtěžek z prodeje výrobků i občerstvení při akcích minipodnik „Koprovka“ věnoval na rozvojový projekt „Postavme školu v Africe“, protože je zaujala hlavně myšlenka Fair Trade (Spravedlivý obchod) a chtějí, aby i děti v Africe mohly chodit do škol a dělat v nich takové zajímavé projekty jako žáci ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice. Žáci i pedagogové školy se také zapojili do sbírky Život dětem pro nemocné děti.

Projekt rozvinul nejen podnikatelské schopnosti členů týmu, ale i mezigenerační setkávání a poznávání, finanční gramotnost, dovednost komunikace a prezentace vlastního názoru, ale především sociální cítění žáků, kdy se učili dělit se, darovat a pomoci druhým bez ohledu na svůj prospěch.

 

Update cookies preferences