Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Kyberšikana

 

 

 

Logohttps://lh5.googleusercontent.com/WVS3coUmYw6WcWF1eknqRv6Kc_KPBltv2IRf_o8Llqqo2q2vqWCLDvu2UAWonvShw6ulh5mYKzxl4BB8wftL74T69a2p3oBGK8rKaozS4T76ZO74-4Xmqc6Rkq_y=w512

 

 

 

Naše škola je ve školním roce 2020/2021 zapojena do

 

preventivního projektu

 

Kyberšikana má červenou 2020“

 

 

 

Organizace projektu:  Rizika internetu a komunikačních technologií, z. s.

 

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu MŠMT.

 

 

 

Posláním Nebuď oběť je pomocí preventivní osvěty a různorodých projektů a akcí chránit děti před hrozbami a riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií, zároveň pomocí přednášek a školení oslovují také sekundární cílovou skupinu - rodičů, učitelů, vedoucích pracovníků školství.

 

 

 

Cíl projektu:

 

 

 

Cílem projektu je pomocí klíčových aktivit projektu minimalizovat dopad

 

rizik internetu na nejohroženější skupinu, jíž jsou žáci 5. – 9. ročníků základní školy.

 

V rámci projektu bude realizováno:

 

1) dotazníkové šetření pro žáky před a po vzdělávacích aktivitách

2) dva certifikované programy primární prevence pro 6 tříd

3) přednáška pro rodiče

4) akreditované školení pro učitele v režimu DVPP

5) účast na žákovském sympoziu Nebezpečí virtuální sítě

 

 

 

 

Update cookies preferences