Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Zdravíčko 2023 - Mezinárodní seznamka

Dne 23. 5. 2023 proběhl v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice 6. ročník okresní vědomostně dovednostní soutěže „Zdravíčko 2023 – Mezinárodní seznamka“ zaměřené na oblast globální výchovy, výchovy ke zdraví i etické výchovy, neboť tato témata jsou v současné době stále více aktuální a navíc město Kopřivnice nese titul Zdravé město. Akce byla pořádána i v rámci projektu Světová škola, jehož mezinárodním titulem je škola držitelkou a v letošním roce titul obhajujeme.

Zúčastnila se čtyřčlenná družstva žáků základních škol města i okresu. Na šesti stanovištích se soutěžilo v tvorbě vlajky z předložených zdravých surovin, v tvorbě zajímavého účesu z vylosovaného světadílu, kultury či etnika světa, v praktických znalostech poskytování 1. pomoci, v péči o dítě (oblékání, přebalení, koupání, příprava výživy), v prevenci rizikového chování (správné řešení zadané situace) a v pohybových hrách dětí celého světa. Žáci vytvořili úžasné věci, prokázali znalosti, ale především praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Záměrem akce bylo ukázat, že v dnešní době nejsou důležité jen vědomosti, ale pro praktický život je třeba umět i připravit zdravý pokrm, umět poskytnout zraněnému 1. pomoc, dokázat správně pečovat o dítě, pečovat o zdraví, o pleť, o vlasy, správně se chovat. 

Doprovodnou soutěží byla soutěž „Mezinárodní mňamka“, kterou jednotlivé školy přivezly hotovou s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň zdravé dobroty inspirované mezinárodními recepty nadchly všechny přítomné a porota složená z přítomných pedagogů a zástupce školské rady přiřkla 1. místo francouzským toustům ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, těsně za nimi skončil polský duhový cheesecake ZŠ sv. Zdislavy a 3. místo obsadil tradiční romský recept tvarohové a povidlové šingle opět ze ZŠ Floriána Bayera.

Součástí akce byl i blok „Seznamte se s Fair Trade“, kdy žáci ZŠ Floriána Bayera prezentovali co je Fair trade – Spravedlivý obchod, přítomní žáci i pedagogové shlédli výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových perníčků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 10 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků.

 Porotci měli nelehký úkol, neboť všichni žáci pracovali s nadšením, zaujetím o co nejlepší výsledek. Umístění družstev je následující:

 1.      místo – ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice 

 2.      místo – ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 3.      místo -  ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

 4.      místo -  ZŠ 17. listopadu Kopřivnice

 Doprovodná soutěž „Mezinárodní mňamka“:

 1.      místo – ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 2.      místo – ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 3.      místo -  ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

V rámci multikulturní tématiky, podpory tolerance a poznávání života i kultury jiných národností se v závěru akce všichni účastníci naučili a společně si zatančili typický řecký kolový tanec.

Velmi zdařilá akce přispěla k podpoře tolerance, respektu, a bezkonfliktního soužití, k osobnostně sociálnímu a etickému rozvoji žáků, k poznávání života jiných kultur, národů či etnik a tím k prevenci rasismu a xenofobie. Přispěla však také k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem naplnění inkluze nenásilným, přirozeným způsobem, při kterém všichni společně zažívají úspěch. Věříme, že akce přispěla i k úspěšné obhajobě našeho mezinárodního titulu Světová škola, neboť v naší škole se věnujeme globálním tématům interaktivním a přitažlivým způsobem Těšíme se na další společné akce i na sedmý ročník soutěže.

 

 Mgr. Vlasta Geryková

 ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

         

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

 

 

Update cookies preferences