Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

"ČÍM BUDU?" - projektový den

I v tomto, pro školy nelehkém období po návratu z distanční výuky, si žáci naší školy mohli užít projektový den pro ZŠ připravený v rámci projektu "SPOLEČNÉ TO ZVLÁDNEME II" (ESF OP VVV - Šablony II.) Tématem projektového dne "ČÍM BUDU?" byla oblast volby povolání zaměřená na polytechnické a umělecké vzdělávání.

Žáci si nejprve zábavně ověřovali své znalosti z oblasti volby povolání na interaktivní tabuli, zhlédli ukázky různých povolání, zpracovávali pracovní listy s doplňováním nástrojů, nářadí či pracovní náčiní daných povolání, povídali si o tom, co je baví a co všechno umí. Praktické dovednosti, zručnost, jemnou motoriku i trpělivost si pak vyzkoušeli v činnostech s různě zaměřenými polytechnickými stavebnicemi. V další části projektového dne potom žáci uplatnili svoji tvořivost, fantazii a zručnost při vytváření krásných barevných mandal. Na závěr měli opět připraveny pracovní listy k ověření získaných dovedností a znalostí.

Všechny aktivity děti ohromně bavily a celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné a tvořivé atmosféře.

Poděkování patří zejména lektorce programu paní Kamile Hemalové z firmy Zábavné učení, která se společně s pedagogy podílela na organizaci celého dne i na krásném zážitku žáků. 

 

       

       

       

 

Update cookies preferences