Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Týdny zdraví­ ve škole

Dotační program Moravskoslezského kraje:                        

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/2015

 

Název projektu:

„TÝDNY ZDRAVÍ VE ŠKOLE aneb V zdravém těle zdravý duch, chce mít holka i ten kluk“

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je realizace preventivních aktivit a činností se zaměřením na prevenci rizikového chování a výchovu ke zdravému životnímu stylu prostřednictvím realizace „Týdnů zdraví“, zvyšováním osobní odpovědnosti, změnami postojů, názorů a chování v daných oblastech u žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

 

Doba realizace projektu:

1. 9. 2014 – 31. 8. 2015

Celkový rozpočet projektu:

93 330,-Kč

 

Výše poskytnutých finančních prostředků:

Dotace Moravskoslezského kraje: 70 000,-Kč

Vlastní podíl školy: 23 330,-Kč

 

O jednotlivých oblastech a aktivitách projektu budeme průběžně informovat na webových stránkách školy.

 

 

TÝDEN ZDRAVÍ V PŘÍRODĚ (29. 9. – 3. 10. 2014)

Součástí projektu „TÝDNY ZDRAVÍ VE ŠKOLE aneb V zdravém těle zdravý duch, chce mít holka i ten kluk“, financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, byl pobytový „TÝDEN ZDRAVÍ V PŘÍRODĚ“, který proběhl ve středisku UNIGEO na Prostřední Bečvě.

Zúčastnilo se ho 30 žáků, 3 učitelé a 1 asistentka pedagoga. Program byl zaměřen na zdravý životní styl, turistiku, sport, na hry v přírodě i skupinovou práci v interiéru. V interiéru jsme vytvořili flipy na téma „Co udělám, když potkám“ (správné chování v rizikových situacích), flip „Jak si udržet kamaráda“ (kdo je a není kamarád, rizikoví kamarádi, nevhodné zábavy), ale vytvořili jsme i draky, absolvovali turnaj v piškvorkách, puzzle, Člověče, nezlob se, stolním tenise, seznámili se s hrou drápky i karneval. V exteriéru jsme, kromě vycházek, hráli fotbal s hadrákem, uspořádali turnaj v discgolfu (hod diskem na cíl), doggolfu (hod házečem na cíl), turnaj v kuličkách, badminton, skákání přes švihadlo i gumu, turnaj v hulahopování apod. Vytvořili jsme i domečky pro lesní skřítky, několik skřítků z přírodního materiálu vyrobili, vytvořili z kamenů vlastní pozorovací skupinku. Celý pobyt byl zaměřen na tradiční i netradiční sportovní disciplíny, ale nevynechali jsme ani vytváření kolektivů v průběhu týmové práce, pomáhání slabším
a povídání o zdravém životním stylu.

      Domečky      

      Domečky pro skřítky                             Lesní skřítci                                       Hadrák je to pravé! 

 

 

            

     Hulahopuju, tedy jsem!                          Kdo se víc bojí? Já nebo on?            Na vycházce u přehrady

 

 

TÝDEN ZDRAVÍ VE ŠKOLE (24. 11. - 28. 11. 2014)

V rámci projektu „TÝDNY ZDRAVÍ VE ŠKOLE aneb V zdravém těle zdravý duch, chce mít holka i ten kluk“ proběhl v termínu 24. 11. - 28. 11. 2014 TÝDEN ZDRAVÍ VE ŠKOLE. V průběhu celého týdne probíhaly zajímavé aktivity a činnosti zaměřené především na pohybové aktivity, výchovu ke zdravému životnímu stylu, na zdravou výživu. Týden zdraví byl zahájen společným „Pozdravem slunci“a společným cvičením všech žáků i pedagogů školy v tělocvičně. Obzvláště získala velkou oblibu pohybová sestava „Kuchařská“ na super hudbu se super „kuchařskými“ pohyby, která rozhýbala i ty největší „lenochy“. Poté jsme všichni zaznačili do „Barometru zdraví“, jak na tom jsme s fyzičkou a se zdravím na začátku Týdne zdraví a pozorovali jsme po celý týden, zda se naše uvedená hodnota bude měnit.

Potom se již žáci všech tříd školy společně se svými pedagogy i děti z přípravné třídy „Sluníčko“ věnovali celý týden vybraným aktivitám a činnostem:

 • Denní cvičení, jógová cvičení, masáže, cvičení s overbaly, s velkými míči, pohybové hry, říkadla s písněmi a pohybem, country tance, řecké tance, romské tance
 • Pohybový (kinestetický) učební styl v jednotlivých vyučovacích hodinách (opakování, procvičování učiva s využitím pohybu)
 • Zdravá výživa (vyhledávání informací, receptů na Internetu, počítání kalorií, propočet receptů, praktická příprava pokrmů zdravé výživy, pečení zdravého cukroví, plakáty propagující zdravou výživu, praktické činnosti v PV a VV zaměřené na využití zdravé výživy a surovin – koláže z luštěnin atd.
 • Péče o tělo – „Zdravé zoubky“ – program v přípravné třídě a ŠD - video, praktické čištění zubů, kartáčky, křížovky, zdravé potraviny, prevence zubního kazu, obrázkové čtení, soutěže
 • Týdenní projekt „Zdraví a zdravá výživa v různých částech světa“ – skupinová práce, kdy každá skupina zvolila svůj stát – vyhledávání informací, zapisování, třídění informací, vystřihování, tvorba plakátů a powerpointové prezentace. V závěru týdne poté proběhla prezentace výsledků tohoto projektu – vzájemné hodnocení komunikačních dovedností i úrovně jednotlivých výstupů.
 • Proběhl školní turnaj ve stolním tenise
 • Střelba ze vzduchovky – soutěž mezi třídami
 • Pohybové přestávky (stolní tenis, hry s pěnovými míči, skákací panáci v prostorech školy, pohybová cvičení, relaxační cvičení, tance v tělocvičně atd.)

V závěru týdne opět proběhlo v tělocvičně společné setkání všech žáků i pedagogů školy s vyhodnocením projektu a společným cvičením. Všichni se však nejvíc těšili na pohybovku „Kuchařská, kdy pod vedením p. uč. Štěpánové byla v pohybu opravdu  celá škola. Opět jsme zaznamenali své hodnoty do „Barometru zdraví“ a zjistili jsme, že jsme na tom mnohem, mnohem lépe než před týdnem. Proto byl Týden zdraví úspěšný a již se moc těšíme na další aktivity projektu a na další Týden zdraví.

     

     

    

   

 

ZDRAVÍČKO  2015

Dne 9. 4. 2015 proběhl v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice 1. ročník okresní vědomostně dovednostní soutěže Zdravíčko 2015 zaměřené na oblast výchovy ke zdraví, neboť tato tématika v současné době začíná být stále více aktuální. Název akce Zdravíčko v sobě nesl určitou symboliku. 7. duben byl celosvětovým Dnem zdraví a zároveň město Kopřivnice je i držitelkou titulu Zdravé město. Zúčastnily se kromě pořádající školy Floriána Bayera i tříčlenná družstva žáků ZŠ Alšova a ZŠ sv. Zdislavy z Kopřivnice, dále ZŠ Dlouhá, Nový Jičín, ZŠ Frenštát, Tyršova a ZŠ J.A.K. Fulnek.  Na pěti stanovištích se soutěžilo v přípravě zdravého zeleninového i ovocného pokrmu, v péči o pleť a v tvorbě zajímavého účesu, v praktických znalostech poskytování 1. pomoci, v písemném testu znalostí  životního stylu a prevence závislostí, v tvorbě květinové vazby pro zkrášlení domácnosti. Žáci vytvořili úžasné věci, prokázali znalosti, ale především praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Záměrem akce bylo ukázat, že v dnešní době nejsou důležité jen vědomosti, ale pro praktický život je třeba umět i připravit zdravý pokrm, umět poskytnout zraněnému 1. pomoc, je třeba vědět, jak pečovat o zdraví, o pleť, o vlasy, jak si vytvořit esteticky útulné bydlení.

Porota měla nelehký úkol, neboť všichni pracovali s nadšením a zaujetím dosáhnout co nejlepšího   výsledku. V hlavní soutěži nakonec těsně zvítězila ZŠ sv. Zdislavy před ZŠ Floriána Bayera a ZŠ Alšova, všechny z Kopřivnice. Další oceněné místo získala ZŠ Nový Jičín, Dlouhá.

Doprovodnou soutěží byla soutěž „O nejlepší biomoučník“, který jednotlivé školy přivezly hotový s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň  zdravé dobroty s  využitím oříšků, medu, mrkve, pohanky, ovesných vloček nadchly všechny přítomné.  Porota složená z hostů Městského úřadu v Kopřivnici a z přítomných pedagogů přiřkla 1. místo ovesným placičkám ZŠ Floriána Bayera a těsně za nimi skončily vynikající müsli tyčinky ZŠ 17. listopadu a Zdravý Brumík ZŠ sv. Zdislavy. Ze všech receptů bude vydána „Minikuchařka biomoučníků“.

Součástí akce byl i blok „Seznamte se s Fair Trade, kdy žáci ZŠ Floriána Bayera prezentovali co je Fair Trade, přítomní žáci i pedagogové shlédli výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových lupínků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 3 vylosovaní účastníci měli radost z fairtradových balíčků. Zajímavá akce byla pořádána díky finanční podpoře Města Kopřivnice a Moravskoslezského kraje v rámci schválených a realizovaných projektů školy „Zdravíčko 2015-Seznamte se s Fair Trade“ a projektu „Týdny zdraví ve škole“.

Velmi zdařilá akce přispěla k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem naplnění inkluze přirozeným, nenásilným způsobem, při kterém všichni žáci bez rozdílu společně zažívají úspěch. Těšíme se na další společné akce i na druhý ročník soutěže mottem:  „Přitom, když jsme soutěžili, zdravíčko jsme utužili“.

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice

      

      

      

 

 

TÝDEN ZDRAVÍ VE ŠKOLE (14. 4. – 18. 4. 2015)

Opět po celý týden probíhala netradiční výuka a aktivity zaměřené na prevenci závislostí, zdravý životní styl, pohyb a zdravou výživu. Týden zdraví byl opět zahájen společným „Pozdravem slunci“ a společným cvičením všech žáků i pedagogů školy v tělocvičně. Oblíbenou pohybovou sestavu „Kuchařská“ na super hudbu se super „kuchařskými“ pohyby jsme nezapomněli a uvedla nás do „zdravého“ jarního týdne.

V tomto Týdnu zdraví proběhly, mimo jiné, i vzdělávací programy a aktivity pro žáky vedené odborníky:

 • kurz sebeobrany s ukázkami i praktickým nácvikem vedený odborným instruktorem p. Lukášem Plankou,pro žáky 2. stupně,

 • beseda s Policií ČR a exkurze na služebnu Městské policie v Kopřivnici (kamerový systém, prevence kriminality atd.).

 • velmi přínosný byl rovněž vzdělávací program Záchranného systému zaměřený na základy poskytování 1. pomoci v situacích ohrožujících život, na prevenci úrazů

Opět byl využíván kinestetický učební styl ve výuce, sportovní a pohybové aktivity, pohybové trávení přestávek, příprava pokrmů, téma biopotravin, péče o dítě, výchova ke správnému manželství, partnerství, rodičovství, jógová a relaxační cvičení, tanec i sportovní aktivity.

V závěru týdne opět proběhlo v tělocvičně společné setkání všech žáků i pedagogů školy s vyhodnocením projektu a vzájemným oceněním všech zapojených žáků i pedagogů aktivitou „Pavučina“ a společným cvičením. Týden zdraví byl úspěšný, cítíme, že máme všichni lepší kondici, že již víme mnoho nového a těšíme se na další aktivity projektu.

     

     

 

 

„ABECEDA ŽIVOTA“ - víkendový pobyt ve škole

Vyvrcholením projektu „TÝDNY ZDRAVÍ VE ŠKOLE aneb V zdravém těle zdravý duch, chce mít holka i ten kluk“ byl závěrečný víkendový pobyt „ABECEDA ŽIVOTA“ (29. 5. – 30. 5. 2015) spojený s pobytem a spaním ve škole, na což se všichni žáci moc těšili, protože něco podobného ještě nezažili. 22 žáků školy v pátek odešlo po skončení vyučování jen na chvíli domů, aby se v 15,00 hod. do školy opět vrátili a prožili zajímavý víkend plný nejen vzdělání s tématikou prevence rizikových projevů chování, ale i sportu, zábavy, zpěvu, tance, her, vzájemného poznávání, pomáhání si i třeba navázání nových přátelství.

 Probíhaly praktické prožitkové aktivity v jednotlivých dílnách vedených pedagogy školy na téma multikulturní výchovy, prevence rasismu, netolerance, předsudků a xenofobie (Rómové, Vietnam, Čína), dále na téma prevence závislostí (alkohol, kouření, šikana, kyberšikana, umění „říci ne“), žáci připravovali pod vedením pedagogů pokrmy, proběhl bobřík odvahy v temných školních zákoutích a večerní seznamovací, komunikační, osobnostně sociální aktivity. Čas byl i na relaxaci, sportování, tanec, zpěv i volnou zábavu dle výběru dětí.

V závěru akce jsme prezentovali a zhodnotili svoje výsledky, ocenili jsme spolupráci i tvůrčí činnost všech jednotlivých žáků i učitelů aktivitou „Pavučina“. Ač pro některé mladší děti byl pobyt se spaním ve škole vůbec prvním odloučením a spaním bez rodičů, přesto se nikomu ani nechtělo domů, až po slibu paní ředitelky, že si to zase brzy zopakujeme.

     

     

      

 

 

Vzdělávací programy a besedy

V rámci projektu probíhaly i zajímavé a přínosné vzdělávací programy a besedy pro žáky s odborníky:

 • Den čokolády a Život v pralese – multikulturní výchova, environmentální výchova (ARPOK Olomouc),

 • Škola osobnostního života – výchova ke správnému partnerství, manželství, rodičovství (Centrum pro rodinu Ostrava)

 • Vzdělávací programy primární prevence na téma kyberšikany a předsudků (PPP Ostrava)

 • Beseda s psycholožkou pro rodiče na témata „Jak se s dětmi připravovat do školy“ a „Kdy vyhledat odbornou pomoc pro své dítě“.

 • kurz sebeobrany vedený odborným instruktorem – ukázky a praktický nácvik

 • Praktické znalosti poskytování 1. pomoci, prevence úrazů

 • Beseda s Policií, exkurze na služebnu Městské policie v Kopřivnici – kamerový systém, prevence rizikových projevů chování

 

 

 

 

Update cookies preferences