Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Příběhy bezpráví 2017

V naší škole se snažíme dějepisné učivo přibližovat žákům názornou, přitažlivou formou, přitom moderně 
a interaktivně s co největší srozumitelností a spojením teorie s praxí. Rozhodli jsme se proto opět zapojit 
do projektu Příběhy bezpráví, který připravuje společnost Člověk v tísni Praha. Tento projekt je zaměřen především na období totalitní minulosti, o kterém žáci zpravidla nemívají dostatek informací. Z nabídky filmů, které škola získá zdarma provedením projekce filmu a následné besedy, jsme pro žáky vybrali dokumentární film „MEZE“, který 
se týká období združstevňování v padesátých letech minulého století. Vypráví příběh třicetiletého boje rolníka Jana Sedláčka za možnost pokračovat v rodinné tradici soukromého zemědělství.

 

Dne 9. listopadu 2017 byla ve škole uspořádána pro žáky 7. - 9. ročníku projekce tohoto filmu s následnou besedou s přímou pamětnicí těchto událostí. Touto pamětnicí byla paní Pavla Mikešová, dcera hlavního hrdiny filmu, která 
ve filmu rovněž vystupovala a hovořila. Její poutavé vyprávění plné faktů, zajímavostí o tehdejší atmosféře a době, o bezpráví uplatňovaném na celé její rodině, ale i humorných příhod zaujalo všechny přítomné žáky i pedagogy. Tito se po projekci a vzpomínkovém vyprávění ihned pustili do diskuze a zeptali se paní Mikešové na plno věcí, které je zaujaly, např. o podpisu zakázaného dokumentu Charta 77 nebo o šíření náboženské literatury její rodinou.

 

Přímým prožitkem a následnou besedou pochopili žáci možná více než předáváním informací v klasických hodinách dějepisu. Při akci jsme využili také doprovodnou zajímavou a výtvarně poutavě zpracovanou panelovou výstavu Z místa, kde žijeme o zajímavých osobnostech totalitní doby a jejich příbězích i další materiály zaslané škole v rámci projektu.

 

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

      

      

 

Update cookies preferences