Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Den otevřených dveří 2024

Dne 26. 3. 2024 se ve škole opět po roce uskutečnil Den otevřených dveří. První a druhou vyučovací hodinu se mohli rodiče a další návštěvníci podívat a zapojit do výuky v jednotlivých třídách, ať už v Montessori třídě nebo i ve všech ostatních třídách na 1. i 2. stupni. Následovaly dvě hodiny společného vzdělávání a tvoření s rodiči a vyučujícími. V některých třídách se vyráběly především dekorace s velikonoční tematikou, např. zápichy do květináčů, ozdobné věnce z proutí k zavěšení na dveře a další. Žáci 2. stupně pak prováděli netradiční pokusy, učili se základům finanční gramotnosti, dopravní výchově a vyzkoušeli si 3D tisk. Zaujala také práce s elektro stavebnicí i výuka Anglického jazyka v počítačové a jazykové učebně školy. Nesmíme zapomenout ani na keramickou dílnu, kde žáci zhotovili nejen originální ozdoby a užitkové velikonoční předměty, ale také drobné keramické dárečky, které budou předány seniorům v Domově důchodců v Příboře v rámci projektu „Velká rodina – mezigenerační soužití“, který škola organizuje.

Příjemným zpestřením bylo také hudební a pěvecké vystoupení školního pěveckého sboru, které mohli shlédnout návštěvníci Dne otevřených dveří vícekrát v průběhu dne a ze kterého byli všichni rodiče a další přítomní nadšeni.

Součástí Dne otevřených dveří byl i Velikonoční jarmark, který připravila a organizovala školní družina. V tělocvičně školy jednotlivé třídy a školní družina měly připraveny stánky se svými výrobky, které si mohli rodiče i další návštěvníci zakoupit. Výtěžek bude použit pro kolektivy žáků jednotlivých tříd dle jejich uvážení a plánování např. na výlety, stolní hry na přestávky, tělovýchovné náčiní nebo na společné sportovní a kulturní akce.

Den otevřených dveří se moc vydařil. Nálada byla výborná. Všichni návštěvníci měli možnost prohlédnout si veškeré prostory školy, krásnou výzdobu a prezentace výsledků žáků a činnosti školy a také neformálně posedět a popovídat si s pedagogy školy. Nejvíce spokojeni byli návštěvníci ze sousední ZŠ a MŠ Motýlek, kteří přišli v hojném počtu se svými pedagogy za svými kamarády a využily příležitostí si zajímavé učení i aktivity vyzkoušet a prohlédnout. Přivítali jsme také klienty ze sociálně terapeutických dílen  EFFATHA Kopřivnice, se kterými realizujeme projekt společného tvoření a setkávání. Mnozí z nich jsou i bývalí žáci naší školy, takže rádi přišli zavzpomínat a setkat se se svými pedagogy.

Rodiče byli pyšní na své děti, žáci spokojení se svými výkony, pedagogové s pocitem dobře vykonané práce. Všichni přítomní si odnášeli poznání, že je dětem v naší škole dobře, že jsou spokojené, že mohou rozvíjet své zájmy a zažívat úspěch při nejrůznějších činnostech a aktivitách školy, že mají výborné učitele, kteří se jim nadstandardně věnují.

Na akci přišli nejen rodiče žáků školy, ale i další zájemci o případný nástup do školy. Všichni přítomní nejvíce oceňovali zajímavou výuku, výzdobu školy, projektovou a zájmovou činnost školy, ale především partnerský, rodinný přístup k dětem i jejich rodičům a školu otevřenou pro všechny děti bez rozdílu.

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Update cookies preferences