Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Slavíme i pomáháme!

Závěr školního roku patřil v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice mnoha velkým oslavám. Slavili jsme 40. výročí vzniku naší školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Kopřivnici. Významnými oslavami bylo také 120. výročí narození Floriána Bayera, kopřivnického rodáka, speciálního pedagoga, odbojáře, podle kterého nese naše škola čestný název a jehož 80. výročí popravy v koncentračním táboře v Mauthausenu v r. 1942 jsme si                  7. května také připomněli vzpomínkovou akcí za přítomnosti významných hostů a příbuzných této pedagogické osobnosti.

Všemi oslavami prolínala prezentace výsledků žáků školy ať již ve výuce či v mimoškolní zájmové činnosti, krásná výzdoba školy, fotografie, obnovená expozice o Floriánu Bayerovi i ukázky činností v nové přírodní výukové zahradě „U Floriánka“. Vyvrcholením oslav byla prezentace výsledků žáků ve školní akademii „Co všechno dokážeme“, kdy žáci jednotlivých tříd v tematicky zaměřených vystoupeních mohly ukázat svůj talent, nadání i radost ze společných vystoupení.

Rodiče, příbuzní žáků i hosté oslav, kteří přišli v historicky rekordním počtu, shlédli krásná pěvecká a taneční vystoupení, kdy se hrálo na flétny, zpívali sólisté i kolektivy, k vidění bylo moderní pohybové divadlo, tančily se country tance, romské tance i moderní rap, break dance i humorné skeče a parodie na Svěrákovy písně.

Obrovský aplaus a radost z úspěchu svých dětí všemi přítomnými byly poděkováním nejen žákům, ale i celému pedagogickému kolektivu, který se všem dětem, v naší škole s převahou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, plně, profesionálně, s láskou i potřebnou podporou věnuje.

My jsme však v naší škole nejen slavili, ale také pomáhali. V rámci projektové akce „STOP VÁLCE A NÁSILÍ“ jsme uspořádali výtvarnou soutěž se stejným názvem, do které se zapojily školy města i regionu. Množství nádherných děl žáků nadchlo všechny přítomné vernisáže a celé výstavy, která se stala pro svůj obrovský úspěch putovní a bude k vidění ve školách, úřadech, na radnicích i v knihovnách Moravskoslezského kraje. Současně byla vyhlášena i sbírka šatstva a školních potřeb na pomoc ukrajinským matkám s rodinami a ukrajinským žákům, kteří nastoupili do naší školy nebo přišli do města Kopřivnice. Obě aktivity jsou dokladem toho, že ani dnešním dětem není lhostejné válečné utrpení a násilí a že je třeba toto téma připomínat budoucím generacím, aby se nezapomnělo.

Snad jsme tedy veškerými aktivitami naší malé, ale milé a radostné školičky důstojně zavzpomínat nejen na vznik školy, ale i na vzácného člověka Floriána Bayera, za jehož pedagogické, vlastenecké, odborářské i morální zásluhy můžeme poděkovat tím, že s úctou neseme jeho jméno v názvu naší školy. Poděkovat tím, že se snažíme naplňovat jeho odkaz co nejlepší prací s dalšími generacemi dětí a mládeže, které umí nejen slavit, ale jak jsme se přesvědčili i pomáhat druhým.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

       

       

       

       

       

       

 

Update cookies preferences