Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Projekt ,,Příběhy bezpráví” 2018

1 / 1
V naší škole se snažíme dějepisné učivo přibližovat žákům názornou, přitažlivou formou, přitom moderně a interaktivně, s co největší srozumitelností a propojením teorie s praxí. Velkou pozornost věnujeme především moderním dějinám 20. století, neboť je to historie nedávné minulosti, které jsou i mnozí pedagogové naší školy již pamětníky. 
Proto jsme se jako každým rokem se žáky zapojili opět do projektu „PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ“, který připravuje společnost Člověk v tísni Praha (Jeden svět na školách). Tento projekt je zaměřen především na období totalitní minulosti, o kterém žáci zpravidla nemívají dostatek informací. Z nabídky filmů, které škola získá zdarma provedením projekce filmu a následné besedy, jsme pro žáky vybrali film „Případ Dr. Horáková“, který mapuje období obludných a zmanipulovaných politických procesů padesátých let. Dokument mapuje život právničky a političky Dr. Milady Horákové, která v těchto zinscenovaných procesech byla odsouzena k trestu smrti. Cílem projekce tohoto filmu bylo rovněž, aby žáci pochopili roli propagandy při procesu s Miladou Horákovou a v totalitní společnosti obecně a zároveň dokázali porozumět pojmům inscenovaný proces a monstrproces.  
Dne 9. listopadu 2018 byla ve škole uspořádána pro žáky 6. - 9. ročníku projekce tohoto filmu s následnou besedou s historikem Mgr. Ondřejem Šálkem z kopřivnického Muzea Fojtství. Ten žákům přiblížil, jak probíhalo toto smutné období v Kopřivnici a zmínil kopřivnické osobnosti spjaté s tímto politickým procesem. Jeho poutavé vyprávění plné faktů, zajímavostí o tehdejší atmosféře a době, o bezpráví uplatňovaném i na rodinách zaujalo všechny přítomné žáky i pedagogy. Tito se po projekci a vyprávění p. Šálka pustili do další diskuze a odcházeli obohaceni o nové poznání historických okamžiků naší země. 
Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Update cookies preferences