Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Oslavy Mezinárodního dne Romů 2023

Žákyně naší školy se zúčastnily a vzorně reprezentovaly na oslavách Mezinárodního dne Romů v Novém Jičíně. Oslavy Mezinárodního dne Romů, který připadá na 8. duben, se v Novém Jičíně konají pravidelně pod organizačním vedením p. Veroniky Kačové, která úzce spolupracuje i s naší školou. Tuto spolupráci využila i při organizování letošního MDR a oslovila naši školu ke spoluúčasti a zajištění programu na této akci, která se konala v prostorech Městské knihovny Nový Jičín dne 14. dubna 2023.

Den Romů byl zahájen romskou hymnou v podání sólového zpěvu Veroniky Kačové za doprovodu sboru žákyň naší školy. Následovalo taneční vystoupení souboru „JILORO“ z naší školy pod vedením p. Evy Demové a Márie Krhovjákové. Děvčata zatančila tradiční romský tanec, který se líbil všem přítomným. Krásná módní přehlídka romských oděvů, která byla dalším bodem programu, se moc povedla a opět se do ní zapojilo 5 žákyň z naší školy. Součástí oslav Mezinárodního dne Romů bylo i vyhlášení výtvarné soutěže „MIRO DAD THE MIRI DAJ – Můj tatínek a moje maminka“, ve které patřila opět naše škola mezi nejúspěšnější. Získali jsme za krásné obrázky 1., 2. a 3. místo v mladší kategorii i 1. a 2. místo ve starší kategorii, což svědčí o tom, že máme nadané žáky i v oblasti výtvarných činností. Součástí oslav byla i prodejní výstavka romských rukodělných výrobků, ochutnávky romských jídel, volná zábava i tanec při zpěvu p. Veroniky Kačové se svou doprovodnou skupinou.

Součástí oslav byla i výstava „VÝZNAMNÉ ROMSKÉ OSOBNOSTI“ v prostorech Městské knihovny Nový Jičín. Zde mezi romskými osobnostmi měla portrétní medailónek i naše p. asistentka Eva Demová za svou dlouholetou práci v oblasti vzdělávání romských dětí a úspěšnou činnost v oblasti romské kultury. Paní ředitelka Geryková, která byla na akci také přítomna měla radost ze svých žáků, z úspěšných romských asistentů pedagoga i z toho, že naše škola si romský jazyk, kulturu a tradice významně připomíná a zapojuje se do mnoha soutěží a aktivit v této oblasti.

Oslavy MDR se moc povedly. Děkujeme p. Evě Demové a Marušce Krhovjákové, které žákyně na akci připravovaly a doprovázely a pomáhaly i při samotné přípravě akce. Paní Veronice Kačové děkujeme za dlouhodobé udržování tradice oslav Mezinárodního dne Romů, které vždy zvládne skvěle s bohatým a zajímavým programem, který si všichni moc užívají. Těšíme se příští rok zase na viděnou.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Video z akce zde:

Záznam z vysílání TV Polar

Update cookies preferences