Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Zdravíčko 2019

Dne 28. 5. 2019 proběhl v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice 5. ročník okresní vědomostně dovednostní soutěže „Zdravíčko 2019“ zaměřené na oblast výchovy ke zdraví, etické i multikulturní výchovy, neboť tato témata jsou v současné době stále více aktuální a navíc město Kopřivnice nese titul Zdravé město.

 

Zúčastnila se tříčlenná družstva žáků základních škol města i okresu. Na šesti stanovištích se soutěžilo v tvorbě vlajky z předložených zdravých surovin, v tvorbě zajímavého účesu z vylosovaného světadílu, kultury či etnika světa, v praktických znalostech poskytování             1. pomoci, v péči o dítě (oblékání, přebalení, koupání, příprava výživy), v prevenci rizikového chování (správné řešení zadané situace). Žáci vytvořili úžasné věci, prokázali znalosti, ale především praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Záměrem akce bylo ukázat, že v dnešní době nejsou důležité jen vědomosti, ale pro praktický život je třeba umět i připravit zdravý pokrm, umět poskytnout zraněnému 1. pomoc, dokázat správně pečovat o dítě, pečovat o zdraví, o pleť, o vlasy, správně se chovat. 

 

Doprovodnou soutěží byla soutěž „Mezinárodní sladká mňamka“, kterou jednotlivé školy přivezly hotovou s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň zdravé dobroty inspirované mezinárodními recepty nadchly všechny přítomné a porota složená z přítomných pedagogů a zástupce Městského úřadu v Kopřivnici přiřkla 1. místo italskému tiramisu ZŠ sv. Zdislavy z Kopřivnice, těsně za nimi skončil vynikající polský sernik ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice  a vídeňská bábovka ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice.

 

Součástí akce byl i blok „Seznamte se s Fair Trade“, kdy žáci ZŠ Floriána Bayera prezentovali co je fair trade, přítomní žáci i pedagogové shlédli výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových lupínků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 5 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků.

 

Porotci měli nelehký úkol, neboť všichni žáci pracovali s nadšením, zaujetím o co nejlepší výsledek. Umístění družstev je následující:

 

1.      místo – ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

 

2.      místo – ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice

 

3.      místo -  ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

4.      místo -  ZŠ Frenštát pod Radhoštěm

 

Doprovodná soutěž „Mezinárodní sladká mňamka“:

 

1.      místo – ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

 

2.      místo – ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

3.      místo -  ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice

 

V rámci multikulturní tématiky, podpory tolerance a poznávání života i kultury jiných národností se v závěru akce všichni účastníci naučili a společně si zatančili typický řecký kolový tanec.

 

Velmi zdařilá akce přispěla k podpoře tolerance, respektu, a bezkonfliktního soužití, k osobnostně sociálnímu a etickému rozvoji žáků, k poznávání života jiných kultur, národů či etnik a tím k prevenci rasismu a xenofobie. Přispěla však také k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem naplnění inkluze nenásilným, přirozeným způsobem, při kterém všichni společně zažívají úspěch. Těšíme se na další společné akce i na šestý ročník soutěže.

 

     Mgr. Vlasta Geryková

   ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

        

       

       

       

       

       

 

 

Update cookies preferences