Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Zdravíčko 2018

 

ZDRAVÍČKO 2018 – Mezinárodní seznamka

 

Dne 22. 5. 2018 proběhl v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice 4. ročník vědomostně dovednostní soutěže Zdravíčko 2018 zaměřené tentokrát na soutěžní setkání klubů osobnostně sociálního rozvoje pracujících v projektu GRAMMY. Tématikou soutěže proto byla oblast sociálně osobnostního rozvoje doplněná o multikulturní a globální rozvojovou tématiku v rámci zapojení pořádající školy do projektu Světová škola, jejímž titulem je škola držitelkou.

 

Zúčastnilo se 7 tříčlenných družstev žáků základních škol Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Na čtyřech stanovištích se soutěžilo v tvorbě vylosované vlajky daného státu z předložených zdravých surovin,  v tvorbě zajímavého účesu z vylosovaného světadílu, kultury či etnika světa, v péči o dítě (oblékání, přebalení, koupání, příprava výživy), v pohybových hrách dětí celého světa a v PC prezentaci o zajímavostech a kuchyních různých kultur či národů. Žáci vytvořili úžasné věci, prokázali znalosti, ale především praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Záměrem akce bylo také ukázat, že v dnešní době nejsou důležité jen vědomosti, ale pro praktický život je třeba umět i připravit zdravý pokrm, dokázat správně pečovat o dítě, pečovat o zdraví, o pleť, o vlasy, správně stolovat.  Současně si také rozšiřovat znalosti o životě, hrách či kuchyni jiných národů, kultur nebo etnik.

 

Doprovodnou soutěží byla soutěž „Mezinárodní mňamka“, kterou jednotlivé školy přivezly hotovou s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň zdravé dobroty inspirované mezinárodními recepty nadchly všechny přítomné a porota složená z hostů KVIC Nový Jičín, organizace Člověk v tísni Praha i z přítomných pedagogů přiřkla 1. místo francouzskému špenátovému koláči ZŠ Chrjukinova z Ostravy, těsně za nimi skončily vynikající slovenské halušky se zelím nebo bryndzou ZŠ Karasova, Ostrava – Mariánské Hory a francouzský slaný koláč ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice.

 

Součástí akce byl i blok „Seznamte se s Fair Trade“, kdy žáci ZŠ Floriána Bayera  prezentovali v rámci Světové školy co je to Fair trade (Spravedlivý obchod), přítomní žáci i pedagogové shlédli výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových lupínků a dalších potravin. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 7 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků.

 

Porota měla nelehký úkol, neboť všichni pracovali s nadšením, zaujetím o co nejlepší výsledek. Výsledky soutěže jsou tyto:

 

  1. místo – ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice
  2. místo – ZŠ 28. října, Brno
  3. místo -  ZŠ Hanušovice

 

Doprovodná soutěž „Mezinárodní  mňamka“:

 

  1. místo – ZŠ Chrjukinova, Ostrava,
  2. místo – ZŠ Karasova, Ostrava-Mariánské hory
  3. místo  - ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

Záměrem akce bylo v rámci multikulturní tématiky akce a podpory tolerance představit i taneční talent žáků naší pořádající školy a tance různých národů a kultur. Žáci vystoupili s country tanci, předvedli netradiční vietnamský bambusový tanec Muá Sap, dále romský tanec, rapové vystoupení i typický kolový řecký tanec, který v závěru akce naučili a zatančili si společně se všemi přítomnými žáky škol, pedagogy i hosty.

 

Velmi zdařilá akce přispěla k osobnostnímu i sociálnímu rozvoji žáků, k podpoře tolerance, respektu, a bezkonfliktního soužití, k poznávání života jiných kultur, národů či etnik a tím k prevenci rasismu a xenofobie. Přispěla však také k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků zúčastněných škol 3 krajů ČR, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce byla zdařilým příkladem naplnění inkluze nenásilným, přirozeným způsobem, při kterém všichni žáci bez rozdílu společně zažívají úspěch a přitom rozvíjí své gramotnosti a dovednosti pro praktický život.

 

 Mgr. Vlasta Geryková

 

ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

      

     

     

     

 

 

Update cookies preferences