Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Školní fórum

MěÚ Kopřivnice v rámci projektu Kopřivnice město v pohybu připravil pro žáky naší školy Školní fórum s cílem podnítit co nejvíce žáků, aby přemýšleli nejen o námětech na vylepšení školy,  ale i o rozvoji a možnostech zlepšení města.

Školní fórum proběhlo v prostorách MěÚ Kopřivnice. Žáci 6. až 9. roč. byli rozděleni do několika skupin. V rámci těchto skupin sepisovali na flipchartový papír do dvou sloupců, co se jim ve škole líbí a naopak, co by ve škole chtěli zlepšit.

 V závěru této aktivity vybírali dva návrhy, které považovali za nejdůležitější a museli se dohodnout, kteří zástupci skupiny půjdou jejich práci prezentovat. Ve dvojicích chodili postupně zástupci od každého stolu a prezentovali své návrhy.

K návrhům všech skupin poté přiřazovali všichni účastníci hlasovací lepítka. Pořadí priorit bylo dáno počtem získaných hlasů. Stejným hlasovacím systémem proběhly náměty na zlepšení města.

 Žáci i pedagogové školy budou informováni o výsledcích fóra, o vybraných prioritách pro oblast školy i města a o následné práci s těmito výstupy. Na další společné akci, která proběhne příští rok, žáci dostanou zpětnou vazbu, co se za rok s jejich podněty stalo a zda a jak byly řešeny.

Velké ocenění patří  Ivaně Holubové, DiS. koordinátorce projektu ZM a MA21, která dokázala vytvořit uvolněnou pracovní atmosféru. Poděkování patří také Mgr. Davidu Monsportovi, místostarostovi Kopřivnice, který ač byl velmi pracovně  vytížen, zavítal mezi žáky a debatoval s nimi  o problémech, které je trápí.

 

       

       

Update cookies preferences