Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Krajská potravinová sbírka 2023

 

Vážení,

dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vám, Vašemu kolektivu, dětem i rodičům dětí za zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se každoročně koná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení

chudoby. Velice si vážíme toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a že i díky Vaší pomoci můžeme realizovat poslání potravinové banky - pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat

solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky ve Vaší organizaci bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy předání bude prostřednictvím charitativní organizace, která je řádným členem Potravinové banky v Ostravě,  z. s..

Rádi bychom Vám spolu s poděkováním za potraviny předali také certifikát, který Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. Vážíme si Vaší angažovanosti a vstřícnosti a budeme se těšit na případnou další spolupráci.

 

Jsem s úctou

Sabina Keprdová

ředitelka Potravinové banky v Ostravě, z. s.

 

 

 

 

 

 

 

Myslíme i na druhé - potravinová sbírka u nás ve škole

 

Každý rok se naše škola zapojuje do Potravinové sbírky, konané u příležitosti  Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé v celém globálním měřítku. Tuto sbírku pořádá Potravinová banka v Ostravě ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Armádou spásy Kopřivnice. 

Cílem této akce je sběr potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiny s dětmi, které žijí v azylových domech, osoby bez přístřeší, osoby sociálně vyloučených lokalit aj.). V době od 9. 10. - 19. 10. 2023 žáci, rodiče i pedagogové nosili do školy různé trvanlivé potraviny - těstoviny, rýži, konzervy, čaje, cukr, dětské výživy, sladkosti atd. Dne 20. 10. 2023 si sbírku převzali zástupci Armády spásy v Kopřivnici.

Moc děkujeme všem za spolupráci  na této charitativní akci i v této nelehké době, čehož si velmi vážíme.

Zdařilá akce byla vhodně propojena s Etickou výchovou, která je ve škole vyučována ve 4. - 9. ročníku a vede žáky k prosociálnosti a pomoci druhým bez ohledu na vlastní prospěch. 

       

       

       

 

 

Update cookies preferences