Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

FAIR TRADE PROTI CHUDOBĚ A DĚTSKÉ PRÁCI

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Aktive Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

„Poznej krásu a originalitu rukodělných výrobků Fair Trade, který ve svých principech zakazuje dětskou práci“

Dne 28. 5. 2021 proběhla v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice v rámci projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“ (ARPOK Olomouc) celoškolní osvětová a vzdělávací akce „Fair Trade proti chudobě a dětské práci“. Proč právě tato tématika? Oblasti Fair Trade (Spravedlivý obchod) se škola věnuje dlouhodobě v projektu Světová škola, neboť žáky toto téma oslovilo. Jelikož jedním z principů Fair Trade je také zákaz dětské práce propojili jsme zaměření akce tentokrát i s touto problematikou.

V úvodu akce školní projektový tým prezentoval žákům jednotlivých tříd, co je Fair Trade, jeho cíl i principy. Další motivace žáků probíhala diskuzí nad vzdělávací prezentací, promítáním zajímavých osvětových materiálů a dokumentárních filmů o dětské práci v různých částech světa.

Hlavní náplní akce však byly tvořivé rukodělné dílny v bloku „FAIR TRADE TVOŘENÍ“, které probíhaly celé dopoledne v jednotlivých třídách a byly zaměřeny na výrobu:

· náramků, řetízků a dalších ozdob z korálků

· keramiky, ozdobných svícnů

· mýdel

· květin z krepového papíru

· zápichů do květináčů z moduritu

· klíčenky z drátků a bavlnek

· panáčků z prachovek

· malovaných kamenů

· dřevěných ozdob a hraček

Žáci vytvořili pod vedením svých pedagogů a asistentů úžasné věci, prokázali praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Zároveň zjistili, jak těžké a namáhavé je vyrobit jeden výrobek a představili si, jaké to asi je pro děti na globálním Jihu, když musí každodenně a těžce pracovat místo toho, aby chodili do školy.

Všichni přítomní měli možnost shlédnout výstavky fairtradových potravin, výrobků i vzdělávacích materiálů. Žáci si také vypsali kvíz o Fair trade a 10 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků. Zajímavá akce otevřela po koronavirovém omezení znovu i úspěšnou spolupráci naší školy s rodiči. Rodiče shlédli veškeré aktivity akce a vytvořené rukodělné výrobky na výstavkách ve vstupních prostorech školy a v tělocvičně. Zakoupením výrobků dětí přispěli rodiče i pedagogové školy na projekt „Postavme školu v Africe“, aby děti na globálním Jihu nemusely tvrdě pracovat, ale mohly se vzdělávat a chodit do školy, stejně jako naši žáci, kteří si návrat do škol i se zajímavými akcemi, jako byla ta dnešní, navýsost užívají.

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

 

klikněte zde:

VŠE O PROJEKTU S ARPOKEM

        

       

       

       

      

       

        

      

 

 

Update cookies preferences