Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Týden zdraví 2016

V rámci projektu „TÝDNY ZDRAVÍ VE ŠKOLE aneb Etikou a etiketou do života správnou cestou.“ proběhl v termínu 21. 11. - 25. 11. 2016 TÝDEN ZDRAVÍ VE ŠKOLE. V průběhu celého týdne probíhaly zajímavé aktivity a činnosti zaměřené především na pohybové aktivity, výchovu ke zdravému životnímu stylu, na zdravou výživu.

Žáci všech tříd školy společně se svými pedagogy i děti z přípravné třídy „Sluníčko“ věnovali celý týden vybraným aktivitám a činnostem:

  • Denní cvičení, jógová cvičení, masáže, cvičení s overbaly, s velkými míči, pohybové hry, říkadla s písněmi a pohybem, country tance, řecké tance, romské tance

  • Pohybový (kinestetický) učební styl v jednotlivých vyučovacích hodinách (opakování, procvičování učiva s využitím pohybu)

  • Zdravá výživa (vyhledávání informací, receptů na Internetu, počítání kalorií, propočet receptů, praktická příprava pokrmů zdravé výživy, pečení zdravého cukroví, plakáty propagující zdravou výživu, praktické činnosti v PV a VV zaměřené na využití zdravé výživy a surovin – koláže z luštěnin atd.

  • Péče o tělo – „Zdravé zoubky“ – program v přípravné třídě a ŠD - video, praktické čištění zubů, kartáčky, křížovky, zdravé potraviny, prevence zubního kazu, obrázkové čtení, soutěže

  • Proběhl školní turnaj ve stolním tenise

  • Střelba ze vzduchovky – soutěž mezi třídami

  • Pohybové přestávky (stolní tenis, hry s pěnovými míči, skákací panáci v prostorech školy, pohybová cvičení, relaxační cvičení, tance v tělocvičně atd.)

 

Žáci 2. stupně v rámci Týdne zdraví sehráli turnaj ve stolním tenise, soutěžili v přeskoku přes švihadlo a také stříleli ze vzduchovky na terč.
Celý týden probíhala i netradiční výuka - žáci soutěžili ve vědomostech, hráli slovní i matematické hry a také si připravili vlastní prezentace z oblasti zdravé výživy.Tento týden si také měli možnost vyzkoušet první pomoc v praxi pod vedením záchranářky z Červeného kříže. Také přestávky trávily děti sportováními aktivitami. Poslední den zajímavého a netradičního týdne všichni společně zhodnotili své aktivity.

 

      

     

     

     

Update cookies preferences