Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

 

 

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Název projektu: SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006812

 

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

 

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

 

Délka realizace: 24 měsíců

 

Výše podpory: 286 776,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

 

 

 

Cílem projektuje personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové výuky, prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

 

 

Nastavené šablony:

 

Školní asistent – personální podpora ZŠ

 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

 

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce
při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

 

 

Tandemová výuka

 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností -  čtenářské a matematické a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

 

 

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

 

 

 

 

 

 

 

Update cookies preferences