Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Preventivní programy Policie ČR

V měsících říjen a listopad proběhl preventivní program Policie ČR, kterého se zúčastnili všichni žáci naší školy.

Cílem bylo posílení právního vědomí a upozornění na závažná rizika spojená s negativními sociálně patologickými jevy.

 

Žáci 1. stupně ZŠ se zaměřili na téma „VLASTNÍ BEZPEČÍ“, kde si vysvětlili rizika při pobytu doma, venku, co dělat-když se ztratí, jak bezpečně cestovat v MHD aj.

Žáci 2. stupně ZŠ probírali téma „TRESTNÍ ODPOVĚDNOST“. Zde byli s tímto pojmem seznámeni, zjistili - za jakých podmínek trestní odpovědnost vzniká a jak je vedeno trestní řízení. Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a co obsahuje evidence rejstříků trestů.

Druhým tématem žáků 2. stupně ZŠ byla „DROGOVÁ PROBLEMATIKA“ /beseda o rizicích spojených s užíváním drog/.

Výklad dané problematiky byl podán poutavě a doplněn prezentací. Žáci měli dostatečný prostor na své dotazy po celou dobu preventivních programů.

Děkujeme!

       

      

Update cookies preferences