Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Otevření nové přírodní a výukové zahrady "U Floriánka"

 

Ve čtvrtek 19. září 2019 se konalo slavnostní otevření nové přírodní a výukové zahrady „U Floriánka“ v Základní škole Floriána Bayera, Kopřivnice. Krásná školní zahrada byla vybudována díky finanční dotaci Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 464 483,-Kč a podpoře zřizovatele školy, Moravskoslezského kraje, který schválil investiční spolupodíl školy ve výši 81.967,-Kč.

Zajímavými netradičními vybudovanými stanovišti, kterými jsou např. hmatový chodník, logopedické výukové panely, bylinná spirála, kompostéry, vyvýšené záhony, ježkovník, broukoviště, montážní stůl pro pokusy a experimenty, dřevěné pódium pro vystoupení žáků při zahradních setkáváních, naučné panely rostlin, živočichů, stromů a mnohá další tak dojde k systematickému propojení teoretické výuky environmentálních témat v předmětech uvnitř školy s konkrétními praktickými činnostmi prováděnými v prostorech školní zahrady.

Zahrada bude sloužit žákům, pedagogům, rodičům školy, případně i žákům ostatních škol města a partnerských škol Moravskoslezského kraje ke společnému vzdělávání, praktickému pozorování přírodních zákonitostí v průběhu ročních období, k rozvoji vztahu žáků k přírodě, ochraně životního prostředí a environmentální udržitelnosti.

Zahrada byla vytvořena na návrh architektky Ing. Dany Václavíkové a hlavním zhotovitelem byla firma Hybaj z Nového Jičína. Budováním zahrady došlo také ke zvýraznění motivace všech zúčastněných a k vytvoření spolupracujících týmů – žáci – pedagogové- rodiče – ostatní komunita. Došlo k širšímu zapojení komunity do života školy a k zapojení školy do života komunity. Jsou tak společně vytvářeny  postoje k trvale udržitelnému rozvoji a k úctě k výsledkům lidské práce.

Slavnostní otevření zahrady zpestřilo po přestřižení pásky provedené zástupkyní Moravskoslezského kraje Mgr. Magdalénou Ševčíkovou, ředitelkou školy Mgr. Vlastou Gerykovou, místostarostkou města Kopřivnice Mgr. Dagmar Rysovou a členkou školské rady Ing. Danou Foriškovou vystoupení žáků školy – kroužek flétniček a country tance. Poté si přítomní hosté a rodiče prohlédli jednotlivá vybudovaná stanoviště s ukázkami praktických činností prováděných žáky školy se zapojením přítomných rodičů, sourozenců a hostů.

Pro návštěvníky bylo připraveno netradiční „zahradní pohoštění“ ve formě bylinných čajů, šťáv, léčivých „rýmovníkových“ sirupů, zeleninových a ovocných salátů, koláčů a sladkostí ze zahradní domácí i lokální produkce. Věříme, že na nové zahradě proběhnou ještě mnohá, stejně krásná setkávání se získáváním nových vědomostí, dovedností, postojů vzhledem k přírodě a životnímu prostředí, a že do této „přírodní učebny“ budou všichni žáci i návštěvníci naší školy rádi chodit.

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka školy

         

Update cookies preferences