Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

ZDRAVÍČKO 2015

Dne 9. 4. 2015 proběhl v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice 1. ročník okresní vědomostně dovednostní soutěže Zdravíčko 2015 zaměřené na oblast výchovy ke zdraví, neboť tato tématika v současné době začíná být stále více aktuální. Název akce Zdravíčko v sobě nesl určitou symboliku. 7. duben byl celosvětovým Dnem zdraví a zároveň město Kopřivnice je i držitelkou titulu Zdravé město. Zúčastnily se kromě pořádající školy Floriána Bayera i tříčlenná družstva žáků ZŠ Alšova a ZŠ sv. Zdislavy z Kopřivnice, dále ZŠ Dlouhá, Nový Jičín, ZŠ Frenštát, Tyršova a ZŠ J.A.K. Fulnek.  Na pěti stanovištích se soutěžilo v přípravě zdravého zeleninového i ovocného pokrmu, v péči o pleť a v tvorbě zajímavého účesu, v praktických znalostech poskytování 1. pomoci, v písemném testu znalostí  životního stylu a prevence závislostí, v tvorbě květinové vazby pro zkrášlení domácnosti. Žáci vytvořili úžasné věci, prokázali znalosti, ale především praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Záměrem akce bylo ukázat, že v dnešní době nejsou důležité jen vědomosti, ale pro praktický život je třeba umět i připravit zdravý pokrm, umět poskytnout zraněnému 1. pomoc, je třeba vědět, jak pečovat o zdraví, o pleť, o vlasy, jak si vytvořit esteticky útulné bydlení.

Porota měla nelehký úkol, neboť všichni pracovali s nadšením a zaujetím dosáhnout co nejlepšího   výsledku. V hlavní soutěži nakonec těsně zvítězila ZŠ sv. Zdislavy před ZŠ Floriána Bayera a ZŠ Alšova, všechny z Kopřivnice. Další oceněné místo získala ZŠ Nový Jičín, Dlouhá.

Doprovodnou soutěží byla soutěž „O nejlepší biomoučník“, který jednotlivé školy přivezly hotový s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň  zdravé dobroty s  využitím oříšků, medu, mrkve, pohanky, ovesných vloček nadchly všechny přítomné.  Porota složená z hostů Městského úřadu v Kopřivnici a z přítomných pedagogů přiřkla 1. místo ovesným placičkám ZŠ Floriána Bayera a těsně za nimi skončily vynikající müsli tyčinky ZŠ 17. listopadu a Zdravý Brumík ZŠ sv. Zdislavy. Ze všech receptů bude vydána „Minikuchařka biomoučníků“.

Součástí akce byl i blok „Seznamte se s Fair Trade, kdy žáci ZŠ Floriána Bayera prezentovali co je Fair Trade, přítomní žáci i pedagogové shlédli výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových lupínků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 3 vylosovaní účastníci měli radost z fairtradových balíčků. Zajímavá akce byla pořádána díky finanční podpoře Města Kopřivnice a Moravskoslezského kraje v rámci schválených a realizovaných projektů školy „Zdravíčko 2015-Seznamte se s Fair Trade“ a projektu „Týdny zdraví ve škole“.

Velmi zdařilá akce přispěla k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem naplnění inkluze přirozeným, nenásilným způsobem, při kterém všichni žáci bez rozdílu společně zažívají úspěch. Těšíme se na další společné akce i na druhý ročník soutěže mottem:  „Přitom, když jsme soutěžili, zdravíčko jsme utužili“.

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice

 

 

Update cookies preferences