Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Vzdělávací zájezd POLSKO – OSVĚTIM

Dne 6. 11. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku se svými pedagogy zúčastnili vzdělávacího zájezdu do Polska - Osvětimi. Koncentrační vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka (Auschwitz-Birkenau) byl z vůle Reichsführera SS Heinricha Himmlera největším z celé sítě německých koncentračních táborů – především zde se realizovalo „Konečné řešení židovské otázky“ (masové průmyslové vyvražďování Židů z celé Evropy) a zde byli zároveň systematicky vyhlazováni také antinacisté a „podlidé“ (Cikáni, Slované, homosexuálové, mentálně postižení, choromyslní…) 
Dopoledne jsme navštívili tábor Birkenau (Auschwitz III-Birkenau) – rozsáhlý areál s železniční vlečkou, s baráky mužského i ženského tábora a s plynovými komorami. Odpoledne jsme potom přejeli do Osvětimi (Auschwitz I), kde jsme prošli areál kmenového tábora a shlédli expozice v jednotlivých budovách. To, co jsme viděli bylo otřesnou připomínkou zrůdné krutosti fašistické ideologie a nelidskosti proti lidským bytostem. V rámci výuky moderní historie se tak žáci mohli seznámit s událostí 20. století, na kterou by se nemělo nikdy zapomínat, a kterou je třeba mladé generaci připomínat, aby se již nikdy nic podobného v dějinách neopakovalo. 
Zájezd pro žáky kopřivnických škol uspořádal Český svaz bojovníků za svobodu díky finančnímu příspěvku Moravskoslezského kraje. Za ČSBS se zúčastnil p. Ing. Václav Langer, kterému tímto za přípravu a organizaci celého zájezdu pro žáky škol moc děkujeme. 
 
 
Mgr. Vlasta Geryková 
ředitelka školy 
 
     
     
Update cookies preferences