Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Škola a svět práce

V září 2015 byla zahájena realizace schváleného projektu "ŠKOLA A SVĚT PRÁCE" - Výzva č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V rámci tohoto projektu bude škola realizovat šablonu č. 1:

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

 

Projektový den „ZRUČNOSTÍ KE VZDĚLÁNÍ aneb HURÁ DO DÍLNY!“

„Škola a svět práce“ je název projektu, který byl škole schválen zapojením do Výzvy č. 57 Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu byl naplánován, mimo jiné, také projektový den „Zručností ke vzdělání aneb Hurá do dílny! Ve čtvrtek 19. 11. 2015 se ve školní dílně vystřídali všichni žáci 6. – 9. ročníku a to chlapci i děvčata. Školní dílna byla v rámci projektu vybavena novým žákovským nářadím i nářadím pro pedagogy vyučující Pracovní vyučování – dílenské práce. Byl také zakoupen potřebný materiál, hlavně dřevo, kov a plasty, aby mohly být vyrobeny naplánované výrobky dle volby žáků i plánu pedagoga.

V rámci projektového dne žáci vyráběli hrací kostku, podzimní dřevěný zápich – strašidlo a dokončovali skupinovou práci – zhotovení dřevěného rámu pro mozaikový obraz ze sádry. Žáky práce ve školní dílně moc bavila, okolo chlapců vířily piliny, vrtání, pilování a ťukání se rozléhalo po celé škole. Překvapila děvčata, která k práci přistupovala velmi pečlivě se snahou o dokonalý výrobek. Dílna prostě žila prací! Veškeré dovednosti i získaná zručnost přispěly k rozvoji vzdělání v oblasti technické výchovy, k rozvoji profesionální orientace žáků, k ovlivnění případného výběru povolání – řemesla. Úspěšný projektový den přispěl také k naplnění výstupů projektu, kterým jsou žákovská portfolia, obsahující nejen práci na výrobku, ale i vlastní hodnocení své práce. Zase někdy brzy „Hurá do dílny!“.

     

     

     

 

Update cookies preferences