Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Slavnostní pojmenování školy čestným názvem podle osobnosti Floriána Bayera

Dne 26. června 2014 při příležitosti 112. výročí narození Floriána Bayera proběhla v tělocvičně školy slavnostní akce k pojmenování školy čestným názvem podle osobnosti Floriána Bayera, kopřivnického rodáka, speciálního pedagoga, odbojáře popraveného v koncentračním táboře Mauthausen. Slavnostní akce byla přítomna řada významných hostů - žijící příbuzní Floriána Bayera, neteře p. Antonie Faixová a MUDr. Dagmar Vaňásková, zástupci zřizovatele školy Moravskoslezského kraje v čele s náměstkyní hejtmana Mgr. Věrou Palkovou, zástupci vedení města Kopřivnice v čele s místostarosty města Ing. Miroslavem Kopečným a Mgr. Dagmar Rysovou, zástupci odboru školství, kultury, pamětníci Ing. Michal Salomonovič, Ing. Václav Langer, plk. Bohumil Vlach, ředitelé  a   pedagogové ostatních škol města i okresu, zástupci školské rady, rodiče žáků, zástupci ostatních organizací a institucí ve městě.

Na této slavnostní akci seznámila přítomné s prezentací o Floriánu Bayerovi pedagožka školy Ing. Věra Bubíková se svými žáky. Zazněly i citace z dopisu manželky Floriána Bayera paní Vlasty Bayerové, vzpomínky přátel a báseň „Výkřik obětovaných“ z roku 1938 od pedagogického kolegy Floriána Bayera.

Rovněž byla otevřena stálá expozice o osobnosti Floriána Bayera ve vstupních prostorech školy.

Byla odhalena plastika „Válečné memento“, kterou vytvořil pedagog školy Mgr. Vlastimil Kopečný společně se svými žáky v keramickém kroužku.

Po zaznění státní hymny České republiky k pamětní desce Floriána Bayera, umístěné na budově školy,  pověsily věnec ředitelka školy Mgr. Vlasta Geryková společně s náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věrou Palkovou.

Součástí slavnostní akce bylo i předání pamětních medailí „I díky vám jsme svobodní“ v rámci zapojení školy
do projektu „Proti ztrátě paměti“ plk. Bohumilu Vlachovi a Ing. Václavu Langerovi, kteří dlouhodobě provádí ve škole se žáky vzpomínkové besedy na válečnou i totalitní doby.

Hrůzy války rovněž připomněl žákům i hostům jeden z mála pamětníků přeživších holocaust Ing. Michal Salomonovič z Ostravy společně s p. Janou Hlávkovou v rámci zajímavého projektu „Světlo paměti“.

Škole byl také p. Hanou Martinákovou z Etické výchovy o.p,s. předán  titul Etická škola.

Akci k pojmenování školy čestným názvem uzavřelo slavnostní vyhlášení výsledků okresní výtvarné soutěže „Stop válce a násilí“ s předáním diplomů a odměn autorům vítězných prací z rukou příbuzných Floriána Bayera
a místostarostky města Kopřivnice Mgr. Dagmar Rysové.

Po skončení akce proběhlo neformální posezení, prohlídka rodinných fotografií a vzpomínání s žijícími příbuznými Floriána Bayera, prohlídka školy i expozice výstavy mapující osudy žen přeživších koncentrační tábor Terezín „Děvčata z pokoje č. 28“ umístěné v prostorech školy při příležitosti slavnostní akce k pojmenování školy čestným názvem.

Akce měla velmi slavnostní, pietní ráz a byla důstojnou vzpomínkou na vzácného člověka, za jehož pedagogické, vlastenecké, odborářské i morální zásluhy můžeme poděkovat alespoň tím, že s úctou poneseme jeho jméno v názvu naší školy.

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

     

     

Televizní reportáž ze slavnostní akce

 

 

 

 

Update cookies preferences