Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Ozdravný pobyt

V termínu 4. – 14. 4. 2016 se třicet žáků naší školy zúčastnilo Ozdravného pobytu na Keltské salaši Ebeka v katastru obce Bílá. 

Pobyt měl EVVO program: Les? To je když …. 

Zkoumali jsme rozdíly listnatého, jehličnatého a smíšeného lesa, dozvěděli se o hospodaření v lesích v průběhu celého roku. Zblízka sledovali těžbu dřeva probírkou a přibližování vytěženého dřeva. Spočítali jsme, kolika let se dožily čerstvé poražené stromy. Zkoumali jsme pobytová znamení zvířat a zdařily se nám sádrové odlitky srnčí a jelení zvěře. Poznávali jsme jarní byliny, mechorosty, kapraďorosty, rozeznávali šišky jednotlivých druhů jehličnatých stromů. Vyráběli z dostupných materiálů, tvořili lesní mandaly, pozorovali vodní i větrnou erozi půdy s různým rostlinným pokryvem i bez pokryvu. Mohli jsme se seznámit  se škůdci i lékaři lesa. Celý pobyt nás provázela Legenda o Stromovousech a lesní rovnováze.

 Pobyt byl dotován Státním fondem životního prostředí částkou 77 850 Kč v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Již se těšíme na další školní rok, tentokrát s programem Voda? To je když…..

     

     

     

Update cookies preferences