Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Fairtradová seznamka

Dne 21. 5. 2024 proběhla v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice okresní vědomostně dovednostní soutěž spojená s osvětovou akcí „FAIRTRADOVÁ SEZNAMKA“ v rámci zapojení školy do projektu Fairtradová škola. Akce byla zaměřena na seznámení účastníků s tématikou Fairtrade (Spravedlivý obchod), neboť tomuto tématu se škola dlouhodobě systematicky věnuje již přes 10 let. Rovněž jsme se akcí výrazněji zaměřili i na jeden z principů Fairtrade, kterým je zákaz dětské práce.

Zúčastnilo se 10 čtyřčlenných družstev žáků základních škol města i okresu. Fairtradový tým ZŠ Floriána Bayera prezentoval v úvodu akce co je to Fairtrade – Spravedlivý obchod, seznámil přítomné s jeho principy a systémem fungování. Na stanovišti akce nazvaném „Nosičky vody“ si potom účastníci mohli vyzkoušet, jaké to je, když děti, především dívky, musí místo do školy chodit pro vodu i do vzdálených míst. Na stanovišti „Krása rukodělných výrobků“ probíhala tvorba náramků, klíčenek a dalších rukodělných výrobků. Účastníky zaujaly i „Hry dětí celého světa“, kdy se soutěžilo v netradičních hrách dětí, především ze zemí globálního Jihu.

Přítomní žáci, pedagogové, hosté z řad školské rady, zástupců Města Kopřivnice a další účastníci shlédli v průběhu akce výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, kakaových nápojů, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových perníčků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 10 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků.

V závěru akce bylo společně vytvořeno logo Fairtrade z předmětů přinesených účastníky, které bylo prezentováno pro veřejnost před budovou školy a zůstane tam i nadále. Všichni přítomní se také mohli naučit a vyzkoušet si vietnamský tanec Mua Sap – Bambusový tanec.

Výsledky umístění družstev jsou následující:

 1.      místo – ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

 2.      místo – ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 3.      místo -  ZŠ Frenštát p/R, Tyršova

 4.      místo -  ZŠ Alšova, Kopřivnice

 5.      místo -  ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice

Doprovodnou aktivitou byla soutěž „Fairtradová mňamka“, kterou jednotlivé školy přivezly hotovou s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň zdravé dobroty vytvořené s využitím fairtradových surovin a produktů nadchly všechny přítomné. Hodnotila nejen porota složená z přítomných pedagogů, zástupce školské rady i dalších hostů, ale i všichni účastníci při společných ochutnávkách.

 Doprovodná soutěž „Fairtradová mňamka“:

 1.      místo – ZŠ Frenštát p/R, Tyršova

 2.      místo – ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice

 3.      místo -  ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

Účastníci získali nejen nové informace z oblasti Fairtrade, ale také se vzájemně setkávali, obohacovali, prožívali, vzdělávali, spolupracovali, komunikovali.

Velmi zdařilá akce přispěla k osvětě a podpoře systému Fairtrade, k poznávání života jiných kultur, národů či etnik. Přispěla však také k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem toho, jak lze globální témata např. téma Fair trade interaktivním a přitažlivým způsobem předávat žákům, pedagogům i ostatní veřejnosti. Těšíme se na další společné fairtradové aktivity.

 

 Mgr. Vlasta Geryková

 ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

 

 Odkaz na pozvánku zde:

Fairtradová seznamka

 

TV Reportáž Fairtradová seznamka:

https://youtu.be/MjGAABtwajs

 

Odkaz na reportáž o akci Fairtradová seznamka v Kopřivnických novinách:

https://www.koprivnice.cz/soutez%2Dfairtradova%2Dseznamka%2Dprilakala%2D10%2Dtymu/d-78659/p1=1007

 

       

       

       

       

              

       

       

       

      

Update cookies preferences