Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

,,Děti přírodě - příroda dětem" - naučná ekostezka k monitoringu životního prostředí v okolí školy

 

Dotační program Moravskoslezského kraje:                        

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro školní rok 2017/2018

 

Název projektu:

,,Děti přírodě - příroda dětem" - naučná ekostezka k monitoringu životního prostředí v okolí školy

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudování naučné vzdělávací přírodovědné a ekologické stezky pro podporu realizace badatelsky orientovaného vyučování a školních projektů zaměřených na monitoring životního prostředí v prostorách školní zahrady a okolí školy a na další zajímavé a netradiční environmentální aktivity pro žáky školy, mezi které patří i velká skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto aktivity povedou k rozvoji jejich kladného vztahu k přírodě, poznávání života v ní, k její ochraně a k udržitelnému rozvoji.

 

Doba realizace projektu:

1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Celkový rozpočet projektu:

69 000,-Kč

 

Výše poskytnutých finančních prostředků:

Dotace Moravskoslezského kraje: 50 000,-Kč

Vlastní podíl školy: 19 000,-Kč

 

O jednotlivých oblastech a aktivitách projektu budeme průběžně informovat na webových stránkách školy.

 
Update cookies preferences