Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

EFFATHA

 

 Společné tvoření a poznávání v zařízení Slezské diakonie

– EFFATHA Kopřivnice

 

Žáci naší školy měli v průběhu ledna-dubna možnost zapojit se do velmi zajímavého společného projektu sociálního zařízení Slezské diakonie - EFFATHA Kopřivnice. Mgr. Ryšková s týmem svým spolupracovníků  připravila a zorganizovala velmi přínosný a zajímavý projekt, kdy žáci 2. stupně naší školy společně s pedagogy měli možnost návštěv tohoto zařízení v menších skupinkách. Projekt jim umožnil poznat zařízení EFFATHA Kopřivnice, realizovat společné aktivity a tvoření ve třech dílnách (košíkářsko-dřevařské, textilní a keramické) a odnést si domů nádherné výrobky, ze kterých měli obrovskou radost.

Žáci si mohli popovídat s klienty zařízení, z nichž mnozí  jsou bývalí žáci naší školy, byla navázána i další spolupráce, kdy klienti zařízení navštívili v rámci vzájemného poznávání Den otevřených dveří naší školy dne 26. 3., viděli zase naše žáky, jak se učí, tvoří, shlédli hudební a pěvecká vystoupení, prohlédli si školní velikonoční jarmark s výrobky našich žáků.

Oceňujeme velmi příjemné prostředí v zařízení EFFATHY Kopřivnice, ochotné, profesionální  a empatické zaměstnance, kteří se všem klientům i naši žákům plně věnovali.

Žákům byl, díky tomuto projektu, vhodnou a nenásilnou formou, bořící bariéry, přibližován svět dospělých s různým druhem postižení, neboť mnozí žáci naší školy se zdravotním postižením se mohou v budoucnu případně stát potencionálními klienty EFFATHY. Projekt je příkladem profesionální spolupráce sociálních služeb s ostatními zařízeními a školami, kdy žáci a pedagogové mají možnost poznat náplň a poslání těchto zařízení, které je velmi záslužné.

Se Slezskou diakonií, pod níž zařízení EFFATHA spadá, byla domluvena i další spolupráce v oblasti témat duševního zdraví a představení práce sociálního pracovníka.

Ještě jednou děkujeme vedoucí EFFATHY Kopřivnice Mgr. Kateřině Ryškové a týmu jejich spolupracovníků  za přínosné aktivity a projekty pro školy. 

 

Mgr. Vlasta Geryková – ředitelka školy

       

       

       

 

 

 

 

Update cookies preferences