Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Zdravíčko 2016

ZDRAVÍČKO 2016 – Mezinárodní seznamka

Dne 22. 3. 2016 proběhl v ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice 2. ročník okresní vědomostně dovednostní soutěže Zdravíčko 2016 zaměřené na oblast výchovy ke zdraví, neboť tato tématika v současné době začíná být stále více aktuální. Letos byla akce obohacena o multikulturní tématiku, protože žáci 8. a 9. ročníku školy jsou zapojeni i do týmového projektu „KDO JINÝ?“ (Člověk v tísni) na téma „Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru“. Název akce Zdravíčko v sobě nesl určitou symboliku. 7. duben bude celosvětovým Dnem zdraví a zároveň město Kopřivnice je i držitelkou titulu Zdravé město, a proto konání akce finančně podpořilo v rámci škole schváleného projektu.

Akce je pořádána v rámci projektu ZDRAVÍČKO 2016 - Mezinárodní seznamka, finančně podpořeného městem Kopřivnice.

                                                  

Zúčastnila se tříčlenná družstva žáků základních škol města i okresu. Na pěti stanovištích se soutěžilo v tvorbě vylosované vlajky daného státu z předložených zdravých surovin, v  v tvorbě zajímavého účesu z vylosovaného světadílu, kultury či etnika světa, v praktických znalostech poskytování 1. pomoci, v péči o dítě (oblékání, přebalení, koupání, příprava výživy), v tvorbě dekorace na správně slavnostně prostřený stůl a v PC prezentaci o zajímavostech stolování různých kultur či národů. Žáci vytvořili úžasné věci, prokázali znalosti, ale především praktické dovednosti, tvořivost, vzájemnou komunikaci, řešení problémů, schopnost spolupráce v týmu, estetiku i bezpečnost při práci. Záměrem akce bylo ukázat, že v dnešní době nejsou důležité jen vědomosti, ale pro praktický život je třeba umět i připravit zdravý pokrm, umět poskytnout zraněnému 1. pomoc, dokázat správně pečovat o dítě, pečovat o zdraví, o pleť, o vlasy, správně stolovat.  Současně si také rozšiřovat znalosti o životě či kuchyni jiných národů, kultur či etnik.

Doprovodnou soutěží byla soutěž „Mezinárodní sladká mňamka“, kterou jednotlivé školy přivezly hotovou s sebou na soutěž. Lahodné a zároveň zdravé dobroty inspirované mezinárodními recepty nadchly všechny přítomné a porota složená z hostů Městského úřadu v Kopřivnici, zástupce organizace Člověk v tísni i z přítomných pedagogů přiřkla 1. místo japonským Ponckům ZŠ Emila Zátopka z Kopřivnice, těsně za nimi skončila vynikající bábovka z červené řepy ZŠ J.A.K. Fulnek a ovocné řezy ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice.

Součástí akce byl i blok „Seznamte se s Fair Trade, kdy žáci ZŠ Floriána Bayera prezentovali co je fair trade, přítomní žáci i pedagogové shlédli výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových lupínků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fair trade a 3 vylosovaní účastníci měli radost z fairtradových balíčků.

 Porota měla nelehký úkol, neboť všichni pracovali s nadšením, zaujetím o co nejlepší výsledek, a proto byla udělena dvě 1. místa. Výsledky jsou tyto:

  1. místo – ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

  2. místo – ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice

  3. místo -ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

  4. místo -ZŠ Fulnek

Doprovodná soutěž „Mezinárodní sladká mňamka“:

  1. místo – ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice

  2. místo – ZŠ J. A. K. Fulnek, Česká

  3. místo -ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice

Záměrem akce bylo v rámci multikulturní tématiky a podpory tolerance představit i taneční talent žáků naší pořádající školy a tance různých národů a kultur. Žáci vystoupili s country tanci, předvedli sólový romský tanec, break dance a typický kolový řecký tanec, který v závěru akce naučili a zatančili si společně se všemi přítomnými žáky škol, pedagogy i hosty.

Velmi zdařilá akce přispěla k podpoře tolerance, respektu, a bezkonfliktního soužití, k poznávání života jiných kultur, národů či etnik a tím k prevenci rasismu a xenofobie. Přispěla však také k vzájemnému vzdělávání, setkávání a poznávání žáků škol města i okresu, žáků běžných ZŠ i ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato akce je zdařilým příkladem naplnění inkluze nenásilným, přirozeným způsobem, při kterém všichni společně zažívají úspěch. Těšíme se na další společné akce i na třetí ročník soutěže mottem:  „Přitom, když jsme soutěžili, zdravíčko jsme utužili a mezinárodně se seznámili.“

 

Mgr. Vlasta Geryková

ředitelka ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice

 

     

     

     

Update cookies preferences