Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskolezským krajem

Počítadlo návštěv TOPlist
Kde nás najdete

Projektový den „ZRUČNOSTÍ KE VZDĚLÁNÍ aneb HURÁ DO DÍLNY!“

„Škola a svět práce“ je název projektu, který byl škole schválen zapojením do Výzvy č. 57 Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu byl naplánován, mimo jiné, také projektový den „Zručností ke vzdělání aneb Hurá do dílny! Ve čtvrtek 19. 11. 2015 se ve školní dílně vystřídali všichni žáci 6. – 9. ročníku a to chlapci i děvčata. Školní dílna byla v rámci projektu vybavena novým žákovským nářadím i nářadím pro pedagogy vyučující Pracovní vyučování – dílenské práce. Byl také zakoupen potřebný materiál, hlavně dřevo, kov a plasty, aby mohly být vyrobeny naplánované výrobky dle volby žáků i plánu pedagoga.

V rámci projektového dne žáci vyráběli hrací kostku, podzimní dřevěný zápich – strašidlo a dokončovali skupinovou práci – zhotovení dřevěného rámu pro mozaikový obraz ze sádry. Žáky práce ve školní dílně moc bavila, okolo chlapců vířily piliny, vrtání, pilování a ťukání se rozléhalo po celé škole. Překvapila děvčata, která k práci přistupovala velmi pečlivě se snahou o dokonalý výrobek. Dílna prostě žila prací! Veškeré dovednosti i získaná zručnost přispěly k rozvoji vzdělání v oblasti technické výchovy, k rozvoji profesionální orientace žáků, k ovlivnění případného výběru povolání – řemesla. Úspěšný projektový den přispěl také k naplnění výstupů projektu, kterým jsou žákovská portfolia, obsahující nejen práci na výrobku, ale i vlastní hodnocení své práce. Zase někdy brzy „Hurá do dílny!“.

     

     

     

     

 

     

     

 

Update cookies preferences